Brněnský architektonický manuál

 
 
   

KEREKES ZIKMUND

 

Datum narození: 17.12.1897 Budapešť

 

Datum úmrtí: ? Jeruzalém?

Seznam objektů architekta

Soupis díla

 
 

1929
- Nájemní dům (Křížkovského 19, Brno)
- Nájemní dům (Černopolní 10 / Ďurďákova 1, Brno)

1929-31
- Vila (U dívčích hradů 1971, Praha)

1931
- Rodinný dům (Zdráhalova 34, Brno

1932
- Nájemní dům s obchody (Merhautova 13, Brno)
- Vila (Lipová 20, Brno)
- Vila (Lipová 22, Brno)

Před rokem 1934
- Obchod s uzeninami (Masarykova 25-27, Brno)
Kolem 1935
- Nájemní dům (Mezírka 14, Brno)

1936
- Nájemní dům (Hansmannova 19 / Ševcova, Brno)
- Nájemní dům (Merhautova 5, Brno)

1938
- Nájemní dům (Milady Horákové 5a)
 

Objekty architekta

 

Životopis architekta

 Architekt židovského původu Zikmund Kerekes se narodil 17. prosince 1897 v Budapešti[1]. Po absolvování reálky odešel do Brna, kde byl 18. října 1920 imatrikulován na Německé vysoké škole technické. Školu absolvoval během dvou let[2] a poté nastoupil jako praktikant do projekční kanceláře Jindřicha Kumpošta a působil také ve Wiesnerově ateliéru. Ještě za dob studií se Zikmund Kerekes oženil s Růženou, rozenou Atlaszovou[3], roku 1922 se manželům narodila dcera Gisela.[4]

První Kerekesovy realizace v Brně pocházejí z konce 20. let 20. století. Jedná se především o nájemní a rodinné domy, mezi jeho první stavby patřil rozsáhlý blok na rohu ulic Černopolní a Durďákova. Kolem roku 1930 si Kerekes založil vlastní ateliér a vyprojektoval Bassovu a Morgensternovu vilu v Lipové ulici, které se vyznačují jemnou funkcionalistickou estetikou s řadou zajímavých detailů. V roce 1936 si Kerekes postavil v Brně vlastní rodinný dům v Hansmannově ulici.

V obavách z rostoucího vlivu nacistického Německa emigroval Kerekes ještě před vypuknutím války pravděpodobně do rodného Maďarska. Odtud pak kolem roku 1948 odešel do Izraele, kde působil pod jménem Hiram Ašer. Kerekesova tvorba ani životní osudy po jeho odchodu do Izraele nejsou přes četné pokusy o jejich rekonstrukci dosud známy.

LV

 


[1]      K maďarské státní příslušnosti se Kerekes hlásil i později, při pobytu v Brně, archivně je tato skutečnost doložena v roce 1927.

[2]     První státní zkoušku složil 3. března 1921, druhou o rok později.

[3]    Růžena Atlaszová se narodila 21. března 1898.

[4]    Postupně bydlel v Nové 34 (1925), Palackého 6 (1926), Lipové 28 (1927), U botanické zahrady 36 (1930), V uličkách 23 (1933) a ve Střední ulici (1935). 

 

Prameny / Bibliografie

 

Petr Pelčák, Ivan Wahla, Jan Sapák (eds.), Brněnští židovští architekti 1919-1939, Brno 2000