64 Objektů

 

MASARYKOVA ČTVRŤ

Tato rezidenční čtvrť leží na západ od městského centra ve svazích nad Pisárkami. V meziválečné době zde vzniklo mnoho významných funkcionalistických rodinných domů a vil.
 

 
 

58 Objektů

 

CENTRUM

Stezka mapuje meziválečné administrativní, nájemní a obchodní domy zasazené přímo do historického jádra města.

 
 

34 Objektů

 

POD ŠPILBERKEM

Druhá část stezky po městském centru je orientována kolem svahů Špilberku a prochází také nejstarší částí Brna v okolí Mendlova náměstí, kde se nachází řada meziválečných nájemních domů, vil a administrativních budov.

 
 

15 Objektů

 

VÝSTAVIŠTĚ

V areálu brněnského výstaviště se dosud zachoval architektonicky významný soubor meziválečných pavilonů, které byly vybudovány pro Výstavu soudobé kultury v Československu roku 1928.

 
 

46 Objektů

 

ŽABOVŘESKY

Bývalá samostatná obec se roku 1919 stala součástí Brna a vzniklo zde množství funkcionalistických rodinných domů a také výstavní kolonie Nový dům, která představuje moderní individuální bydlení pro střední vrstvy obyvatel.

 
 

51 Objektů

 

VEVEŘÍ

Na sever od městského centra, v bývalé průmyslové oblasti, se začaly po vzniku Československa stavět převážně obytné bloky administrativních a nájemních domů od brněnských stavitelských firem.

 
 

28 Objektů

 

ČERNÁ POLE

V této rezidenční části města vznikly v meziválečné době převážně malé rodinné domy a také jedna z nejvýznamnějších staveb moderní architektury – vila Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe.

 
 

17 Objektů

 

VÝCHOD

Východní část má dodnes industriální charakter. V době první republiky zde kromě dostaveb továrních komplexů byly postaveny malobytové domy pro sociálně slabé obyvatele, městské lázně a školní budovy.

 
 

12 Objektů

 

JIH


Jižní trasa prochází dodnes neuceleným územím v blízkosti řeky Svratky, kde se nachází několik zajímavých administrativních a nájemních domů, a končí v místě ústředního hřbitova s meziválečnými budovami obřadní síně a krematoria.