Viktor Formáček

Architekt/ka

Viktor Formáček maturoval v roce 1927 na reálném gymnáziu v Praze 7. Poté studoval obor architektura a pozemní stavitelství na ČVUT, který absolvoval v roce 1932. Ještě při studiu působil jako pomocný projektant v kanceláři Brožek, Mentberger, Polívka (1929–1932). Po dvouleté vojenské službě pokračoval u této trojice funkcionalistických architektů, a to až do roku 1947, kdy si otevřel vlastní kancelář.


Po roce 1949 byl členem Stavoprojektu, v němž od roku 1952 zastával funkci technického náměstka. Mezi lety 1961–1962 působil jako specialista ve Studijním a typizačním ústavu Praha. Mimoto zastával na Katedře tvorby a typologie obytných a veřejných staveb brněnské Fakulty stavební Vysokého učení technického od roku 1961 místo zastupujícího, od roku 1966 mimořádného a od roku 1969 řádného profesora, a to až do roku 1973. Je autorem typologických skript o veřejných a občanských stavbách (1964). Pro VUT vyprojektoval společně s Jaroslavem Medkem komplex budov kolejí na Purkyňově ulici, dále se angažoval v urbanisticko-architektonickém plánování areálu na Palackého vrchu.


Vedle obytných souborů v Praze projektoval i stavby občanské vybavenosti. Podílel se na adaptaci stadionu pro II. a III. spartakiádu pod vedením Josefa Hrubého (1960, 1965). S ním dále spolupracoval na projektování strahovského areálu se studentskými kolejemi (1969–1965) a Československého pavilonu v Záhřebu a v Izmiru (Turecko). Mimoto se účastnil různých soutěží, například na Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého v Praze (1957) a na krematorium v Kolíně.

VK
 

Architekt/ka
Viktor Formáček

Datum narození
29. 5. 1910 Vídeň

Datum úmrtí
1. 1. 1981

Prameny
Prof. Alois Nový, Irina Formáčková (snacha), e-mailová komunikace z 5. 11. 2018.
Osobní spis Viktora Formáčka, Archiv VUT v Brně, Fond Osobní spisy zaměstnanců VUT v Brně, F5.