Ferdinand Lederer

Architekt/ka

Brněnský rodák a specialista na ocelové a dřevěné konstrukce Ferdinand Lederer se narodil 12. 12. 1906. Vystudoval obor inženýrského stavitelství na České vysoké škole technické v Brně, kde v roce 1934 získal také doktorát a kde byl od počátku své akademické dráhy pedagogicky aktivní. V průběhu života vyučoval na celé řadě technických středních škol a univerzit – Státní průmyslové škole stavební (1942–1946), Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě (1946–1953) i na brněnské VUT, kde působil dvě dekády, v letech 1953–1963 a 1968–1971 v pozici vedoucího Ústavu ocelových a dřevěných konstrukcí. Kromě přednáškové a publikační činnosti rozvíjel také svou konstruktérskou praxi. Pro brněnské výstaviště vytvořil spolu s dalšími autory návrhy výstavních pavilonů C a Z. Třípodlažní čtvercový pavilon C z let 1958–1959, za kterým stojí kromě Lederera také Miloš Matiovský, je zakončen kopulí s klenbou v podobě české placky s prosklenými lunetami. Panoramatu celého areálu výstaviště dominuje zaoblená kopule pavilonu Z, na kterém se ve stejném období podíleli autoři Zdeněk Alexa, Zdeněk Denk, Zdeněk Pospíšil a Milan Steinhauser a který měl poskytnout moderní variabilní veletržní zázemí a zároveň reprezentovat aktuální technologický pokrok. Mimořádná technicistní stavba monumentálního měřítka – kopule dosahuje průměru téměř 100 metrů a celý pavilon byl ve své době největším výstavním prostorem v Československu – představuje dokonalý příklad tvůrčího využití ocelové konstrukce, která pomocí spirálově tvarovaných trubek v pravidelném geometrickém vzoru překlenuje hlavní prostor a poskytuje mu uvnitř nebývalou lehkost, křehkost a maximální světelnost. Montovanou trubkovou konstrukci využil Ferdinand Lederer v 60. letech i pro zastřešení hokejového stadionu ve sportovním areálu za Lužánkami, postaveném téměř o dvě dekády dříve a demolovaném v roce 2008.
Zemřel 24. 4. 1990 ve věku 84 let, je pohřbený na brněnském Ústředním hřbitově.


KE