Jiří Kroha

Architekt/ka

Architekt, designér, výtvarník a teoretik umění Jiří Kroha se narodil 5. června 1893 v Praze. Vystudoval obor architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1916 vstoupil jako sochař a malíř do Spolku výtvarných umělců Mánes. Věnoval se také divadlu, navrhl scénické výpravy pro Národní a Stavovské divadlo v Praze (Matěj Poctivý, Husité), jako režisér a scénograf se podílel na Dvořákově Orestee.
První architektonické práce navrhl pro Mladou Boleslav, kde byla podle jeho projektu z roku 1923 postavena Zemská škola průmyslová, vily pro úředníky a zřízence při Zemském ústavu pro choromyslné v Kosmonosích (1925), Okresní nemocenská pokladna v Mladé Boleslavi (1925), dále že­lezobetonový most v Kralupech a státní domy v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře (1925). V letech 1924–25 vytvořil projekt částečné regulace města Kralup a realizovala se rovněž přestavba Grandhotelu v Mladé Boleslavi (1927).
V roce 1927 založil a řídil revui současné kultury v Československu Horizont. V letech
1926–27 byl podle jeho návrhu postaven obytný dům ve výstavní kolonii Nový dům v Brně, na konci 20. let vznikl pavilon Člověk a jeho rod na Výstavě soudobé kultury ČSR, vlastní vila v Brně a projekt Studie na rozšíření české vysoké školy technické v Brně. Koncem roku 1930 se Kroha stal profesorem architektury na České vysoké škole technické v Brně. Ve 30. letech se zabýval malobytovou otázkou a sociologií architektury. V této době vznikl cyklus koláží Socio-logický fragment bydlení (1930–33), který ve statistických údajích a obrazech odráží sociální poměry meziválečného Československa. V roce 1939 byl Kroha za svoje levicové názory suspendován a zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.
Po skončení druhé světové války dále působil jako architekt (vyprojektoval např. nájemní domy v Kounicově ul. v Brně) a po komunistickém převratu roku 1948 se stal rektorem Vysoké školy technické v Brně. Jeho Mistrovský ateliér národního umělce, kde vznikla řada návrhů bytových souborů i propagandistické výstavní instalace, byl rozpuštěn roku 1956. Jiří Kroha zemřel 7. června 1974 v Praze.

Architekt/ka
Jiří Kroha

Datum narození
5.6.1893 Praha

Datum úmrtí
7.6.1974 Praha