Zdeněk Alexa

Architekt/ka

Architekt a vysokoškolský pedagog Zdeněk Alexa se narodil 2. 7. 1911 v Brně.
Absolvent brněnské techniky ve 40. letech působil v ateliéru Jindřicha Kumpošta. Za napojení na ilegální organizaci KSČ byl 16.7. 1940 zatčen gestapem a ve Vratislavi odsouzen na 7 let vězení, do Brna se vrátil až v květnu roku 1945.

Na konci 40. let připravil návrh rozšíření Domu útěchy na Žlutém kopci v Brně – léčebného centra pro onkologické pacienty, které původně v letech 1931–1935 realizoval Bedřich Rozehnal.

Po únorovém převratu, zestátnění a centralizaci stavebnictví do projekčních ústavů Stavoprojektu se stal vedoucím ostravského ateliéru, a spolu s Vladimírem Medunou a Miroslavem Čtvrtníčkem při stavebním sektoru krajské správy. Jeho působení bylo zejména v první polovině 50. let v mnoha ohledech kontroverzní a spojené s prosazováním architektury oficiálně přijímaného socialistického realismu. Ve stejném stylu byl pod jeho vedením dokončen Hotel Imperial v Ostravě, původně připravovaný ještě před rokem 1948 Čestmírem Šlapetou v intencích meziválečného funkcionalismu, který však po byl nucený po Alexových vstupech a úpravách jeho návrhu (socialisticko-realistický klasicistní dekor na fasádě) od stavby upustil

V letech 1954–1959 byl hlavním architektem brněnského Stavoprojektu.Nejzásadnější Alexovy práce se nacházejí v prostorách brněnského výstaviště, které se v druhé polovině 50. let začalo postupně rozšiřovat pro potřeby nových veletržních aktivit, a to v celkové atmosféře mírného uvolňování režimu, upouštění od socialisticko-realistických doktrín a nadšení z úspěchu československého pavilonu na Expu 1958 v Bruselu. Zdeněk Alexa dostavěl v roce 1958 ve spolupráci s Otakarem Máčelem parter Pavilonu Země Moravy (Vlastislav Chroust, 1927–1928,) i Pavilonu města Brna (Bohuslav Fuchs). O rok později byl otevřen pavilon Z, který reprezentuje ukázkový příklad architektury ovlivněné bruselským stylem a Alexa se na něm podílel spolu s Ferdinandem Ledererem, Zdeňkem Denkem, Zdeňkem Pospíšilem a Milanem Steinhauserem. Lehká prosklená stavba o kruhovém půdoryse zastřešená monumentální kupolí se vyznačuje výjimečnými prostorovými i konstrukčními kvalitami, čistotou vnitřního uspořádání, maximálním prosvětlením a funkčností.Od konce 40. let spojil svou akademickou dráhu se svou alma mater, dlouhá léta se pohyboval jako profesor na zdejší Katedře architektonické tvorby, obytných a občanských staveb na Fakultě architektury a stavebnictví VUT. Po sloučení Fakulty architektury a pozemního stavitelství spolu s Fakultou inženýrského stavitelství v novou Fakultu stavební v roce 1960 se stal jejím prvním děkanem. 

KE

 

 

 

 

Architekt/ka
Zdeněk Alexa

Datum narození
2.7.1911 Brno

Datum úmrtí
18.10.1972 Brno

Seznam objektů architekta