Zdeněk Alexa

Architekt/ka

Architekt a vysokoškolský pedagog Zdeněk Alexa se narodil 2. 7. 1911 . Absolvent brněnské techniky svou pracovní dráhu spojil s akademickým prostředím, dlouhá léta se pohyboval jako profesor na zdejší Katedře architektonické tvorby, obytných a občanských staveb na Fakultě architektury a stavebnictví VUT. Po sloučení Fakulty architektury a pozemního stavitelství spolu s Fakultou inženýrského stavitelství v novou Fakultu stavební v roce 1960 se stal jejím prvním děkanem. 

Na konci 40. let připravil návrh rozšíření Domu útěchy na Žlutém kopci v Brně – léčebného centra pro onkologické pacienty, které původně v letech 1931–1935 realizoval Bedřich Rozehnal.

Po únorovém převratu, zestátnění a centralizaci stavebnictví do projekčních ústavů Stavoprojektu se kromě univerzitní výuky věnoval také praktické architektonické činnosti na jeho půdě, zároveň zde vystupoval v ředitelské pozici. Jeho působení bylo zejména v první polovině 50. let v mnoha ohledech kontroverzní a spojené s prosazováním architektury oficiálně přijímaného socialistického realismu. Ve stejném stylu byl pod jeho vedením dokončen Hotel Imperial v Ostravě, původně připravovaný ještě před rokem 1948 Čestmírem Šlapetou v intencích meziválečného funkcionalismu, který však po byl nucený po Alexových vstupech a úpravách jeho návrhu (socialisticko-realistický klasicistní dekor na fasádě) od stavby upustil.

Nejzásadnější Alexovy práce se nacházejí v prostorách brněnského výstaviště, které se v druhé polovině 50. let začalo postupně rozšiřovat pro potřeby nových veletržních aktivit, a to v celkové atmosféře mírného uvolňování režimu, upouštění od socialisticko-realistických doktrín a nadšení z úspěchu československého pavilonu na Expu 1958 v Bruselu. Zdeněk Alexa dostavěl v roce 1958 ve spolupráci s Otakarem Máčelem parter Pavilonu Země Moravy (Vlastislav Chroust, 1927–1928,) i Pavilonu města Brna (Bohuslav Fuchs). O rok později byl otevřen pavilon Z, který reprezentuje ukázkový příklad architektury ovlivněné bruselským stylem a Alexa se na něm podílel spolu s Ferdinandem Ledererem, Zdeňkem Denkem, Zdeňkem Pospíšilem a Milanem Steinhauserem. Lehká prosklená stavba o kruhovém půdoryse zastřešená monumentální kupolí se vyznačuje výjimečnými prostorovými i konstrukčními kvalitami, čistotou vnitřního uspořádání, maximálním prosvětlením a funkčností.

                                                                                                                               KE

 

 

 

 

Architekt/ka
Zdeněk Alexa

Datum narození
2.7.1911

Datum úmrtí
18.10.1972

Seznam objektů architekta