Václav Roštlapil

Architekt/ka

Architekt, urbanista, scénograf, grafik a publicista Václav Roštlapil se narodil 27. března 1901 v Brně. Architektonické nadání zdědil po svém otci, stavebním inženýrovi, a především po svém strýci Václavu Roštlapilovi (1856–1930), který byl architektem v Praze. V letech
1919–24 studoval na České vysoké škole technické v Brně, od roku 1926 zde působil jako asistent profesora Jiřího Krohy. V roce 1930 si založil vlastní architektonickou praxi. Od roku 1931 se stal odpovědným redaktorem a vydavatelem 2. ročníku časopisu Horizont, který reflektoval aktuální dění v oboru. Zároveň byl spoluvydavatelem, redaktorem a grafikem časopisu Měsíc. Později publikoval i v časopise Architektura ČSR. Přestože se jeho jméno často spojuje pouze s publikační činností, byla těžištěm jeho tvorby architektura a řada jeho architektonických návrhů získala ocenění v soutěžích. K jeho nejlepším stavbám konce
20. let patřil stánek firmy Lakomý na Výstavě soudobé kultury v Brně, známé byly také jeho interiéry kaváren Bellevue v Joštově ulici a Akademické kavárny v Gorkého ulici (1934). V letech 1939–42 byl zaměstnán v Družstvu pro výstavbu českého národního divadla v Brně. Počátkem 40. let působil v projekčních kancelářích Jana Víška a Karla Kepky.

V letech 1948–51 přednášel na brněnské Fakultě architektury, poté byl zaměstnán v jihlavském Stavoprojektu. V letech 1954–56 byl hlavním architektem pražského mistrovského ateliéru Jiřího Krohy při Stavoprojektu. Následně nastoupil do brněnského Stavoprojektu, kde působil do roku 1961. Věnoval se také rekonstrukcím památkových objektů a architektonickým návrhům výstav. Mezi jeho první návrhy patří Výstava stavebnictví a bydlení v Brně z roku 1933, posledním bylo řešení expozice o barokním architektovi Janu Blažeji Santinim-Aichelovi v cisterciáckém klášteře ve Žďáře nad Sázavou, kterou vytvořil roku 1971 společně s historikem umění Viktorem Kotrbou. Václav Roštlapil zemřel 9. ledna 1979 v Brně.

 LV

 

Architekt/ka
Václav Roštlapil

Datum narození
27.3.1901 Brno

Datum úmrtí
9.1.1979 Brno

Literatura
Adéla Horová, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
Felix Haas, Architektura ČSSR, 1979, s. 48


Seznam objektů architekta