Bohumil Tureček

Architekt/ka

Architekt, urbanista a scénograf Bohumil Tureček se narodil 16. října 1902 v Kyjově. V rodném městě vychodil obecnou školu a absolvoval reálné gymnázium. V letech 1921–29 studoval na České vysoké škole technické v Brně. Již během studia praktikoval v ateliéru Jiřího Krohy a působil jako asistent profesora Adolfa Liebschera. V této době také navrhl své první rodinné domy, především na Kyjovsku. Za studií vytvářel také scény mnoha představení Městského divadla v Brně.

V roce 1927 pracoval pod vedením Emila Králíka na projektech pro tehdy vznikající brněnské výstaviště na Bauerově rampě. V roce 1929 se stal asistentem Jiřího Krohy na české technice a o rok později byl zaměstnán v projekční kanceláři Jana Víška. V roce 1931 získal místo na brněnském stavebním úřadě, kde působil až do roku 1946. Díky práci na úřadě se dostal také k navrhování vodohospodářských staveb. Začátkem 30. let realizoval v Kyjově několik velmi zdařilých rodinných domů (k nejlepším patří vila Rajmunda Neumayera a rodinný dům Stelly a Arnošta Hayekových). Pro Kyjov později vypracoval také regulační plán.

Kromě architektonické práce se v této době věnoval i užité grafice, navrhoval publikace, plakáty výstav, ročenky, pozvánky atd. V roce 1947 si otevřel vlastní projekční kancelář, z jeho realizací budov rozmanitého účelu vyniká vila Gustava Broma. Od roku 1946 pracoval jako expert územního plánování Zemského národního výboru v Brně. Po uzavření vlastního ateliéru v roce 1952 vystřídal řadu zaměstnání. V letech 1950–52 působil na plánovacím úřadě Městského národního výboru v Brně, následně do roku 1954 na odboru územního plánování Krajského národního výboru v Brně. Od roku 1954 vedl směrný územní plán při Stavoprojektu v Brně až do roku 1958, kdy byl zaměstnán jako projektant brněnských Pozemních staveb.

Bohumil Tureček byl členem řady uměleckých spolků: Klubu architektů v Praze, Syndikátu výtvarných umělců československých, Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Svazu architektů ČSSR. Působil také v umělecké radě Domu umění města Brna. Zemřel 29. dubna 1982 v Brně.

 LV