Alois Dryák

Architekt/ka

Alois Dryák se narodil roku 1872 v Olšanech u Slaného. V letech 1889–95 studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u architekta Friedricha Ohmanna, s nímž později spolupracoval na stavbě hotelu Central v Hybernské ulici v Praze. Působil jako učitel kreslení na  Odborné škole zlatnické a v letech 1903–18 také jako pedagog na  Uměleckoprůmyslové škole. Zároveň se věnoval samostatné architektonické tvorbě, kterou od počátku formovala hlavně secese a historismus (hotel Garni, podstavec pomníku sv. Václava). Ve 20. letech se pod vlivem myšlenek architektonické moderny přiklonil spíše ke klasicistnímu oproštěnému podání, v jádru však neopustil konzervativní architektonické myšlení (budova Právnické fakulty MU v Brně, budova Ústřední československé tabákové režie v Praze). Alois Dryák zemřel roku 1932 v Praze.  

PH

Architekt/ka
Alois Dryák

Datum narození
24.2.1872 Olšany

Datum úmrtí
6.6.1932 Praha

Literatura
Bohumil Hübschmann, Styl, 1932–1933