Alfred Neumann

Architekt/ka

Alfred Neumann se narodil roku 1900 ve Vídni. V roce 1910 se rodina přestěhovala do Brna do Trnité ulice, kde si otec zřídil stolařskou dílnu. Alfred studoval nejdříve na německé státní průmyslovce, po maturitě narukoval do rakouské armády. Po válce nastoupil na německou techniku v Brně a působil zároveň jako asistent na stavební průmyslovce. Roku 1922 byl přijat na vídeňskou Akademii do ateliéru Petra Behrense. Jeho úspěšná studia byla korunována Behrensovou cenou Akademie. Od 20. let se zabýval, zřejmě v souvislosti s rodinnou firmou, návrhy nábytku. Kolem roku 1925 působil v Paříži, v letech 1928–29 v Alžíru a později krátce i v Jihoafrické republice. Za války byl deportován do Terezína, poté se vrátil zpět do Brna. V roce 1947 zastupoval Československo na 6. srazu CIAM v Bridgewateru. Po nástupu komunismu u nás odešel do Izraele, kde slavil jako architekt úspěch. V roce 1965 se přestěhoval do kanadského Quebecku, kde o tři roky později zemřel. Neumannovo jméno se objevuje v řadě zahraničních encyklopedií, kromě architektonických realizací v různých částech světa je i autorem řady teoretických statí (např. L´humanisation de l'espace, 1956).

Architekt/ka
Alfred Neumann

Datum narození
26.01.1900 Vídeň

Datum úmrtí
23.10.1968 Quebeck City

Literatura
Petr Pelčák, Jan Sapák - Ivan Wahla (eds.), Brněnští židovští architekti 1919–1939, Brno 2000

Seznam objektů architekta