Ferdinand Hrach

Architekt/ka


Ferdinand Hrach se narodil 2. ledna 1862 ve Vídni, kde také absolvoval Vysokou školu technickou a několik semestrů na Akademii výtvarných umění. V letech 1887 – 1893 působil na vídeňské technice jako asistent na katedře pozemního stavitelství a architektury a současně začal pracovat jako samostatně tvořící architekt. Roku 1893 přijal pozvání na Německou vysokou školu technickou do Brna, kde zůstal jako profesor až do roku 1932. Po svém příchodu do Brna ho čekala slibná akademická kariéra. Dvakrát byl jmenován děkanem stavební fakulty a nově zřízeného odboru pozemního stavitelství a architektury, dvakrát se stal rektorem německé techniky. Současně byl činný v architektonickém navrhování. Realizoval řadu veřejných i soukromých staveb a i díky svým dalším odborným aktivitám na poli památkové péče a urbanismu se stal výraznou osobnostní německého Brna počátku dvacátého století. V roce 1939 se F. Hrach i se svojí manželkou Žofií (rozenou Šípkovou) přihlásili k německé národnosti a na konci druhé světové války z Brna odešli. Ferdinand Hrach zemřel 29. dubna 1946 v dolnorakouském městečku Kleinzell.

 ŠS

Architekt/ka
Ferdinand Hrach

Datum narození
2.1.1862 Vídeň

Datum úmrtí
29.4.1946 Kleinzell

Literatura
Šárka Svobodová, Architekt Ferdinand Hrach a jeho činnost v Brně, Brno 2007