Aaron Betsky: Making It Modern

Aaron Betsky, známý teoretik architektury, kurátor a současný děkan The School of Architecture at Taliesin bude na své brněnské přednášce mluvit o historii modernismu a o jeho vlivu na současné pojetí prostoru. Přednáška je v anglickém jazyce, bez tlumočení do češtiny. Akci pořádáme ve spolupráci s historikem umění Ladislavem Zikmundem-Lenderem.

Ve čtvrtek 16. května v 18 hod, v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2

"V míčovně, kde byla vyhlášena Francouzská revoluce, na vídeňské Ringstrase, v dílnách Anglie a na místech, které změnily Spojené státy americké v demokratickou zemi, vznikl koncept otevřeného prostoru. Byl to nový fenomén: abstraktní, tvořený geometrií a technologií a využívaný novou střední třídou. Postupem času dal modernistický prostor vzniknout novému stylu a způsobu stavění, jemuž jsme začali říkat modernismus. Přednáška se vrátí ke kořenům a okolnostem vzniku modernistického prostoru, popíše jeho rozšíření a postupnou krystalizaci a ukáže, jak pronikl do našich životů v globálním měřítku. Nakonec bude hledat odpověď na to, zda moderní prostor stále existuje, a pokud ano, kde a jak."

"In the tennis court where the French Revolution was declared, on the Ringstrasse in Vienna, in the workshops of England, and in the grids that turned the United States into democratic landscape, space opened up. It was a new phenomenon: abstract, driven by technology and geometry, and used by a new class of the new middle class. Over time, this modernist space drove the emergence of a new style and mode of building that took its name: modernism. This lecture will trace the emergence of the space of modernism, describe its spread and refinement, and show how it has come to pervade our lives at a global level. Finally, it will ask the question of whether modern space still exists and, if so, where and how."