Adolf Loos 150

Letošní rok si brněnští milovníci architektury připomenou hned dvě významná výročí – 90 let, které oslaví Vila Tugendhat a 150 let od narození světoznámého architekta Adolfa Loose.

Pod hlavičkou Adolf Loos 150 se v roce 2020 uskuteční několik zajímavých výstav, komentované procházky a další speciální akce, jejichž výčet najdete na webu GO TO BRNO. BAM, ve spolupráci s dalšími odborníky (Dagmar Černouškovou, Janou Kořínkovou, Jindřichem Chatrným, Lucií Valdhansovou ad.), připravuje stezku po stopách Adolfa Loose, na kterou se můžete těšit už od června. Protože Loosových realizací najdete v Brně a okolí jen několik, představí stezka také místa spojená s životem Adolfa Loose, a to nejen v Brně, ale prostřednictvím tipů na výlety i v Hrušovanech a Nedvědici. Kromě toho zahrne také upozornění na sochařskou tvorbu Adolfa Loose staršího.

Od 11. června 2020 probíhá v Muzeu města Brna na hradě Špilberku výstava EVROPAN ADOLF LOOS. NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY. Výstava je muzejní „výstavou roku“ a potrvá až do 31. prosince 2020, kdy vyvrcholí oslavy 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností světové architektury 20. století, brněnského rodáka Adolfa Loose (1870–1933). Expozice je zaměřena výhradně na dílo a působnost Adolfa Loose v jeho rodném městě a na Moravě. Návštěvníci se zde seznámí s Loosovými realizacemi i neprovedenými návrhy pro Brno, jako je zámeček Viktora Bauera (dnes v areálu brněnského výstaviště), první Loosova práce pro Brno – Heroldův dům, či nerealizovaný projekt brněnského „domu na střeše“ pro Heinricha Jordana. Pro Viktora Bauera pracoval Loos také v Hrušovanech u Brna, kde navrhl vilu ředitele tamní cukerní rafinerie. K významným Loosovým teoretickým a společenským stopám v jeho rodném městě patří spolupráce s brněnskou redakcí časopisu Bytová kultura, vedenou architektem a designérem Janem Vaňkem a teoretikem Bohumilem Markalousem, ale také kontakty s brněnskou architektonickou scénou 20. let minulého století (Ernst Wiesner, Jan Víšek aj.). Představeno je i dílo Loosových žáků, kteří buď navrhli, nebo i realizovali stavby pro Brno a Olomouc (Karl Hofmann, Felix Augenfeld, Paul Engelmann). Výstava připomíná také méně známou osobnost a dílo otce slavného architekta, Adolfa Loose staršího, brněnského sochaře a kameníka. Ten patřil k významným reprezentantům brněnské měšťanské kultury 60. a 70. let 19. století. Dětství v otcově kamenosochařské dílně, jeho práce a cit pro materiál, patřily nepochybně k zásadním impulzům pro další Loosovo tvůrčí směřování.

Výstava je zároveň první velkou akcí Roku Adolfa Loose, který vyhlásil na rok 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy, a v němž je Muzeum města Brna i BAM aktivně zapojen.