Brněnský architektonický manuál 1918–1945

Autorky knihy: Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová a Lucie Valdhansová
Grafický design: 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček)
Rozsah: 368 stran
Prodejní cena v Domě umění města Brna: 380 Kč

Bezmála čtyři sta architektonicky zajímavých objektů z meziválečného období je seřazeno do devíti vycházkových tras – Masarykova čtvrť, Centrum, Pod Špilberkem, Žabovřesky, Výstaviště, Veveří, Černá Pole, Východ, Jih – a doplněno fotografiemi, archivními materiály, současnými i starými mapami, rejstříkem a stručnými medailony architektů.

Autorky odborných textů, historičky Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová a Lucie Valdhansová, přidaly v roce 2017 informace o rekonstrukcích a změnách, které se udály za pět let uplynulých od prvního vydání, novou předmluvu doplnil i Rostislav Koryčánek, autor koncepce a odborný garant celého projektu. Aktualizace se dočkaly také praktické informace o městské hromadné dopravě. Druhé vydání zůstává ve stejném grafickém zpracování studia 20YYDesigners (Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček), díky němuž získala publikace v roce 2012 druhé místo v soutěži Nejkrásnější kniha v kategorii Odborná literatura.

Chcete-li mít BAM průvodce z našich webových stránek i v tištěné verzi, jeho druhé doplněné vydání můžete zakoupit v Domě umění města Brna za cenu 380 Kč, publikace je dostupná i v běžné distribuční síti.