Brněnský architektonický manuál 1946–1989

Autorky koncepce knihy a editorky: Petra Hlaváčková a Lucie Valdhansová
Grafický design: 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček)
Rozsah: 368 stran
Prodejní cena v Domě umění města Brna: 549 Kč

Publikace je koncipována jako topografický průvodce, do něhož bylo vybráno přes 220 typologicky různých objektů – od veřejných staveb přes sídlištní celky s občanskou vybaveností a uměleckými realizacemi po příklady individuální rodinné výstavby. Objekty (doplněné o dobové i současné fotografie) a umělecká díla ve veřejném prostoru jsou řazeny do 11 stezek a 9 menších výletů ke vzdálenějším stavbám s krátkými úvody, informacemi o MHD a přesnými adresami. Jejich řazení zohledňuje vzájemnou návaznost a dostupnost městské hromadné dopravy. K orientaci slouží také současné i historické mapy, na nichž je dobře patrný urbanistický vývoj města.
Vybrané stavby zastupují pestré architektonické tvarosloví daného období – doznívání funkcionalismu během poválečného dvouletého hospodářského plánu, monumentální tendence, socialistický realismus po komunistickém převratu, tzv. bruselský styl etablovaný po mezinárodní výstavě Expo 58, projevy internacionálního stylu šedesátých let, brutalismus či skulpturalismus až po postmoderní tendence v architektuře.
Kniha se zároveň věnuje důležitým tématům architektury doby státního socialismu včetně širšího společenského a politického kontextu: typizované výstavbě a urbanismu, propojení architektury a výtvarného umění a jeho nepřehlédnutelné přítomnosti ve veřejném prostoru, restrukturalizaci architektonické praxe po komunistickém převratu a institucionalizaci architektury a územního plánování v rámci centrálně řízeného hospodářství, akcím Z či fungování projektových ústavů. Pozornost je věnována také současnému stavu poválečné architektury a necitlivým i zdařilým příkladům revitalizace domů a sídlišť.
Architektům a architektkám činným v této době jsou věnovány samostatné kratší medailony na konci knihy. Často se jedná o první o nich publikované monografické texty, jejichž plné znění je dostupné na stránkách bam.brno.cz, stejně jako další současné i dobové fotografie (často dosud neznámé) a plánová dokumentace. Knižní průvodce je doplněn o typologický rejstřík, rejstřík architektů a architektek a o seznam objektů řazených podle číselných kódů, umožňující lepší orientaci v publikaci i přímo v terénu. 

 

Náhled knihy