Černá Pole na prahu modernity ‒ 21. června

Zveme vás na procházku čtvrtí Černá Pole, která se koná v rámci letošního doprovodného programu, zaměřeného převážně na historizující a secesní stavby z období první čtvrtiny 20. století.

Historička umění Pavla Cenková provede po zdejší architektonicky i urbanisticky hodnotné obytné zástavbě vznikající mezi lety 1890‒1925. Pozornost bude věnována výstavbě honosných činžovních domů ve svahu nad Lužánkami kolem roku 1900, Spolkové čtvrti ‒ první kolonii typizovaných rodinných domů v Brně a dále také unikátní zástavbě z 20. let 20. století, zejména kolonii rodinných domů stavebního družstva Domicilium a obytnému komplexu v ulici Trávníky. Černá Pole byla v přelomové době nástupu moderní architektury budována jako ideální prostor středostavovského bydlení a tato snaha tehdejších stavitelů dala vzniknout zástavbě, jejíž kvalitu a nadčasovou vizuální působivost dokazuje již sto let trvající stabilní podoba a přitažlivost této brněnské čtvrti.

Začátek je v 21. června v 17 hod před bránou ve spodní části ulice Schodové, vstupenky za 100 Kč je možné zakoupit na pokladně Domu umění na Malinovského nám. 2 nebo prostřednictvím smsticket.