Den architektury s BAM

Letošní festival Den architektury v prvním říjnovém týdnu nabízí komentované procházky, přednášky, filmové projekce ad. lahůdky pro všechny zájemce o architekturu.

Z brněnského programu vybíráme akce našich externích kolegyň a kolegů, kteří s BAMem dlouhodobě spolupracují: 

Velodrom
Sobota 2. 10. ve 13 hod, před Velodromem, Křížkovského 22
Barbora Benčíková (vila Tugendhat) a Filip Kyrc (Muzeum města Brna)
 
Nejstarší dosud fungující velodrom ve střední Evropě vznikl na místě původní hliněné cyklistické dráhy, která byla postavena již v roce 1889. Současný stav velodromu již nevyhovuje standardům vrcholové cyklistiky a její demolice je v souvislosti s plánovanou stavbou nové sportovní haly zřejmě nevyhnutelná. Během procházky se seznámíte i s historií sportovních staveb v Brně a problematikou ochrany poválečné architektury.
 
První brněnské sídliště: Juliánov 
Neděle 3. 10. v 11 hod, u koupaliště na Juliánovském náměstí 
Daniela Křižanová (Moravská galerie v Brně)
 
Sídliště Juliánov bylo postaveno jako první panelový obytný celek na území města Brna, a to mezi lety 1960–1967 podle projektu architekta Pavla Krchňáka. Ve své době se stalo kvalitním dokladem humanizující fáze ve výstavbě sídlišť, obklopený příjemným veřejným prostorem a zvyšující životní úroveň svých obyvatel, a to i na základě podnětů a příkladů ze zahraničí. Do dnešních dnů je dochovaný pouze střípek z původního urbanistického řešení Pavla Krchňáka, který vytvořil esteticky hodnotný veřejný prostor plný zeleně, vodních prvků a uměleckých děl ve veřejném prostoru. Na sídlišti Juliánov je také dodnes dochovaný jeden z největších souborů dětských herních prvků na našem území, soch od Zdeňka Macháčka, které se staly hravými monumenty formující veřejný prostor. Do dnešních dnů se veřejný prostor sídliště dochoval v neutěšeném stavu, způsobeném nevhodnými rekonstrukcemi občanské vybavenosti, přebudováním a oplocením centrálního brouzdaliště a nevkusnými přístavbami panelových domů. Paradoxní pro celou situaci je získání ocenění v roce 1992 za „reprezentativní příklad“ rekonstrukce a přístaveb domů, které do budoucna znemožnily jakoukoliv možnost památkového opatření.
 
Zvonařka v kontextu poválečné architektury
Neděle 3. 10. ve 13 hod, Hotel Continental
Michal Kolář (Vila Tugendhat)
 
První část cesty se bude věnovat nejreprezentativnějším příkladům poválečné architektury, které budou zastupovat několik charakteristických typů veřejných staveb. Nejprve zástupci specifické československé odnože poválečné moderny v podobě bruselského stylu, hotely Continental a International, které reflektují rostoucí význam Brna jako veletržního města a s tím spojenou potřebu navýšit jeho ubytovací kapacity. Obdobně poptávku po zkvalitnění služeb a širší kulturní nabídce mělo částečně uspokojit následné postavení módního oděvního domu Vkus a monumentální budovy Janáčkova divadla. Všechny tyto realizace spojuje extrémně plodná spolupráce architektů s výtvarníky. Výjimečnou co do použitých materiálů, kvality zpracování i inspirace v zahraničí se posléze stala stavba místního administrativního sídla KSČ, dnes známého jako Bílý dům.
V druhé části se bude cesta věnovat stavbám, jejichž osud je úzce spojen s budoucím přesunem hlavního vlakového nádraží na jih k řece. Od nedokončeného a provizorního autobusového nádraží u hotelu Grand se přesuneme k bývalému obchodnímu domu Prior, který představuje jak překážku pro rozvoj stávající vlakové dopravy, tak i již zaužívaný tranzitní prostor mezi starým a postupně vznikajícím novým centrem. Závěr procházky představuje brutalistní ústřední autobusové nádraží Zvonařka, které v nedávné době podstoupilo potřebnou modernizaci a stojí ve středu plánovaného moderního developmentu celé dlouhá léta zanedbávané oblasti.
 
Brněnské moře – pozor, nutná rezervace místa na bam@dum-umeni.cz
Neděle 3. 10. v 16 hod, přístaviště Bystrc (u kotvy) 
Šárka Svobodová (4AM Fórum pro architekturu) a Jaroslav Sedlák (Fakulta architektury VUT)
 
Speciální plavba parníkem s přednáškou o historii projektu výstavby přehrady a zejména o zajímavých stavbách, které byly kolem přehrady postaveny během období po 2. světové válce.
 
KAPACITA JE BOHUŽEL JIŽ NAPLNĚNA
 
Vzorové domy na výstavišti
Pondělí 4. 10. v 16 hod, BVV - hlavní vstup
Lenka Štěpánková (BVV)
 
Ve své době unikátní a pokrokové rodinné bydlení předních českých architektů představí hlavní architektka výstaviště Lenka Štěpánková. Při Výstavě soudobé kultury v roce 1928 bylo přímo v areálu brněnského výstaviště prezentováno několik vzorových domů. S výjimkou elektrostatku, který v roce 1958 musel ustoupit výstavbě pavilonu C, se tyto domy-exponáty dochovaly dodnes. Patří k nim nájemní dům Svazu československého díla projektovaný architektem Jaroslavem Havlíčkem jako blok modulového sídliště a úsporný rodinný dům architekta Oldřicha Starého navržený na minimálním půdorysu. Také pavilon Uměleckoprůmyslové školy jeho autor Pavel Janák koncipoval jako vzorový dům galeristy s obchodními prostory a výstavním sálem v přízemí a prostory pro rodinné bydlení ve dvou ustupujících patrech. Přestože se nedochovalo jejich původní vnitřní vybavení, svědčí tyto vzorové domy spolu se souběžně vzniklou kolonií Nový dům o pozornosti, jakou tehdejší společnost věnovala otázkám moderního progresivního bydlení a stavitelství.
 
Kolem Domu umění
Středa 6. 10. v 18 hod, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Romana Horáková (Dům umění města Brna)
 
Dům umění slaví 110 let a společně s lektorkou Romanou Horákovou odkryjeme jeho historii i běžně nepřístupné interiéry. Původně německý Dům umělců (Kaiser Franz-Josefs-Jubiläums Künstlerhaus) vznikl podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Carla Rieda, dnešní podoba budovy odpovídá pozdějším stavebním a modernizačním úpravám. Procházka o proměnách budovy a historii instituce s nahlédnutím do běžně nepřístupných prostor galerijního zázemí. Pozornost bude věnována i širšímu okolí Domu umění, kde se nachází příklady z celého století moderní architektury.