Jaroslav Josef Polívka v Brně

Komentovaná procházka, 21. října v 15 hod, sraz před palácem Jalta, Dominikánské nám.

Na konci dvacátých let díky rychlému rozvoji Brna sem nasměroval své stavitelské a developerské ambice i Jaroslav Josef Polívka. Měl za sebou už řadu paláců a vil v Praze, později stavěl československé pavilony na světových výstavách v Paříži a v New Yorku a v roce 1939 emigroval do Spojených států, kde se stal na dvanáct let spolupracovníkem Franka Lloyda Wrighta. V Brně zanechal rovněž tři paláce, bytový dům a pět staveb na výstavišti v rámci Výstavy soudobé kultury v roce 1928. Komentovaná procházka představí realizace v centru (ty na výstavišti si prohlédneme v rámci samostatné procházky na jaře 2024) a na bohatém obrazovém materiálu ukáže tvorbu a nevšední život architekta a inženýra Polívky. Provází Ladislav Zikmund-Lender, autor připravované knihy Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav Josef Polívka.

Vstupenky (100/50 Kč) zakoupíte v Domě umění města Brna nebo v síti smsticket.

V případě dotazů nebo požadavků na rezervaci nás prosím kontaktujte: bam@dum-umeni.cz, mobil 775 881 244