Komentované procházky s Pavlou Cenkovou

Oblíbené komentované procházky s historičkou umění Pavlou Cenkovou, která je mimo jiné autorkou textových hesel na webu BAM (zejména u staveb z období 1900‒1918), vás během května a června povedou mimo centrum Brna, do městských čvtrtí Černá Pole, Husovice, Královo Pole a Žabovřesky. Zaměříme se právě na architekturu přelomu 19. a 20. století a historické souvislosti v daných lokalitách. Kapacita je omezena, vstupenky zakoupíte v síti smsticket nebo na pokladně Domu umění na Malinovského nám. 2

22. května v 17 hod ‒ Černá Pole na prahu modernity
Procházka nás zavede do Černých Polí, kde nás historička umění Pavla Cenková provede po zdejší architektonicky i urbanisticky hodnotné obytné zástavbě vznikající mezi lety 1890‒1925. Pozornost bude věnována výstavbě honosných činžovních domů ve svahu nad Lužánkami kolem roku 1900, Spolkové čtvrti ‒ první kolonii typizovaných rodinných domů v Brně a dále také unikátní zástavbě z 20. let 20. století, zejména kolonii rodinných domů stavebního družstva Domicilium a obytnému komplexu v ulici Trávníky. Černá Pole byla v přelomové době nástupu moderní architektury budována jako ideální prostor středostavovského bydlení a tato snaha tehdejších stavitelů dala vzniknout zástavbě, jejíž kvalitu a nadčasovou vizuální působivost dokazuje již sto let trvající přitažlivost této brněnské čtvrti.
Sraz 22. května v 17 hod na ulici Schodová, pod schody u brány, vstupné 100 Kč, vstupenky zakoupíte v síti smsticket.cz a v Domě umění na Malinovského nám. 2

29. května v 17 hod ‒ Secesní a raně modernistické Husovice
Procházka Husovicemi bude zaměřena na architektonicky hodnotné stavby této čtvrti vzniklé mezi lety 1900‒1925. Brněnská čtvrť Husovice je místo se starobylou historií, které zažilo v druhé polovině 19. století dalekosáhlý rozvoj ve vazbě na blízké, dramaticky expandující průmyslové Brno. Programově české Husovice, které dosáhly roku 1912 městského statusu, deklarovaly svůj vzestup skupinou reprezentativních veřejných staveb vybudovaných převážně v secesních formách architektem Karlem Hugo Kepkou. Na tyto stěžejní stavby nové městské komunity navazovala obytná zástavba v historizujícím a secesním stylu, která byla doplněna ve druhé dekádě 20. století skupinou pozoruhodných obytných staveb vybudovaných v duchu originálně pojaté moderny, vyznívající do expresivního akcentu.
Sraz 29. května v 17 hod nám. Republiky před farním kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, vstupné 100 Kč, vstupenky zakoupíte v síti smsticket.cz a v Domě umění na Malinovského nám. 2


12. června v 17 hod ‒ Královo Pole 1905‒1925

Královo Pole procházelo od druhé poloviny 19. století dynamickou transformací spjatou s růstem počtu obyvatel a hospodářským rozmachem. Roku 1905 bylo Královo Pole rozhodnutím císaře Františka Josefa I. slavnostně povýšeno na město a s nově nabytým statusem městského sídla měla také korespondovat odpovídající velkoměstská výstavba, soustředěná zejména v okolí nově založeného ústředního Slovanského náměstí. Vzniklo zde množství pozoruhodných veřejných i obytných novostaveb, podle projektů významných architektů, Jindřicha Kumpošta, Miloše Lamla, Jaroslava Grunta či Miloslava Kopřivy, ale také méně známých tvůrců Karla Láníka či Josefa Nováka. Pozoruhodným počinem bylo rovněž vybudování tzv. Nové vilové kolonie zbudované královopolským stavebním družstvem mezi lety 1922‒1924, jejíž koncepce vycházela z ideje anglického zahradního města.Skutečnost, že se rozlehlé jádro nového Králova Pole od 20. let 20. století ve své urbanistické podstatě téměř nezměnilo, přestože patří k intenzivně obývaným a trvale populárním obytným oblastem Brna, dosvědčuje nadčasovou kvalitu díla zdejších stavebníků a stavitelů.
Sraz 12. června v 17 hod před Jaruškovým domem, Palackého třída 65, vstupné 100 Kč, vstupenky zakoupíte v síti smsticket.cz a v Domě umění na Malinovského nám. 2


19. června v 17 hod ‒ Žabovřesky. Od vesnice k zahradní čtvrti
Žabovřesky, jedno ze čtyř velkých českých předměstí většinově německého Brna, si po celé 19. století uchovávaly rurální charakter a k transformaci v městskou obytnou zónu zde došlo až v prvních dekádách 20. století. Iniciační moment procesu formování Žabovřesk jako předměstské zóny privátního bydlení znamenal příchod architekta Dušana Jurkoviče, který si zde roku 1906 vybudoval vlastní vilu. Následně poblíž začala vznikat tzv. Česká úřednická čtvrť, kolonie rodinných domů, které budovalo české Úřednické stavební družstvo. Po roce 1918 se pak Žabovřesky staly vyhledávanou lokalitou pro výstavbu rodinného bydlení budovaných poprvé ve velkém měřítku pro převážně českou zaměstnaneckou střední třídu. Dochovaná zástavba rodinných domů v zahradách je dokladem mimořádné velkorysosti státních podpůrných programů 20. a 30. let 20. století, ale také představ řešení jednoho z ožehavých soudobých témat, totiž podoby moderního individuálního bydlení. Modernistické a tradicionalistické prvky se v tomto typu staveb potkávají v originální syntéze, často s pozoruhodným výsledkem nesporných estetických kvalit.
Sraz 19. června v 17 hod, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, vstupné 100 Kč, vstupenky zakoupíte v síti smsticket.cz a v Domě umění na Malinovského nám. 2

Kontakt pro případné dotazy a skupinové rezervace: jicinska@dum-umeni.cz, 775 881 244