Lotte Stam-Beese – spolupracovnice Bohuslava Fuchse

Lotte Stam-Beese – spolupracovnice Bohuslava Fuchse

Nizozemská umělkyně Wendelien van Oldenborgh (*1962), která v roce 2014 získala cenu "Heineken Prize for Art", představí v Domě umění svůj dlouhodobý výzkum profesních a životních osudů modernistické architektky a urbanistky Lotte Stam-Beese. Stam-Beese strávila několik let života v Brně, kde pracovala pro Bohuslava Fuchse a byla aktivní členkou organizace Levá fronta. Součástí přednášky bude promítán film Cinema Olanda (20 min), který van Oldenborgh poprvé představila na Benátském bienále v roce 2017.
Přednáška i film jsou v angličtině, připraveno ve spolupráci s galerií Significant Other.
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, vstupné 40/20 Kč

Lotte Stam-Beese, collaborator of Bohuslav Fuchs


Dutch artist Wendelien van Oldenborgh (*1962), who was awarded "Heineken Prize for Art" in 2014, will present in the Brno House of Arts her long-term research into the professional and life story of Lotte Stam-Beese, a modernist architect and urbanist. Stam-Beese spent several years of her life in Brno where she worked for Bohuslav Fuchs and was an active member of the Left Front organisation. The lecture will include the film Cinema Olanda (20 min), first first introduced by van Oldenborgh at the Venice Biennale in 2017.
The lecture and the film are in English, arranged in cooperation with the gallery Significant Other.
The Brno House of Arts, Malinovského nám. 2, admission fee 40/20 Kč
 
 
 undefined