Meziválečná architektura v Užhorodu

Lina Dehťarjova je umělkyně, urbanistka a badatelka zaměřující se na dějiny architektury. Magisterský titul získala na Akademii umění ve Lvově, bakalářský v oboru designu má z Vysoké školy umění v Užhorodě. Spoluzakladatelka nevládní organizace Užhorodská moderna a stejnojmenného vzdělávacího a výzkumného online projektu (2016). Spoluzakladatelka vzdělávacího a památkářského projektu Zachraňte Užhorod. Spoluzakladatelka vzdělávacího projektu na zachování a obnovu užhorodských požárních hydrantů z meziválečného období „1930“. Protagonistka vzdělávacích akcí pro veřejnost - přednáška „Užhorod ve světovém kontextu“ a procházky po užhorodských čtvrtích z meziválečného období. Podílí se na publikacích, výstavách a projektech: příručka „Pokyny pro městský design v Užhorodu: Pravidla chování v historickém prostředí“, výstava „Architektura Užhorodu: období Rakouska-Uherska“, flash mob výstava „Zachraňte užhorodské kino“, výzkumný projekt „Mapa moderny v Užhorodu“. Účastní se mezinárodních konferencí zaměřených na architekturu a ochranu kulturního dědictví a aktivně na nich vystupuje. Členka poradního sboru při odboru ochrany kulturního dědictví krajského úřadu. Spoluautorka návrhu na zařazení modernistické čtvrti Malyj Galagov na seznam uchazečů o zápis na seznam UNESCO.

Lina Dehťarjova je také autorkou projektu Užhorodský architektonický manuál, jehož vznik byl přímo inspirován BAMem, a pobývá v Brně v rámci rezidenčního pobytu zajišťovaného Domem umění města Brna. Na svojí přednášce představí památky meziválečné moderny v Užhorodu. Přijďte se podívat, jak moc společná historie spojila českou a ukrajinskou architekturu. 

Přednáška se koná 17. dubna v 18 hod v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2, vstupné 20 Kč

 

undefined