Rouhání géniem v dějinách architektury – přednáška

Peter Christensen, profesor dějin umění z University of Rochester, o mýtu génia v architektuře: kde se vzal a proč ho stále reprodukujeme.

Přednáška se zabývá původem dějin architektury jako oboru v Německu v 19. století a rekonstruuje jejich spoléhání na způsoby atribuce odvozené z vysokého umění až po zmatení rolí dalších návrhářů, inženýrů, řemeslníků, stavitelů a uživatelů, často ve službě různých forem mocenského útlaku. Zatímco je tato přednáška zaměřená historicky, hledá také reflexi v současné praxi a slouží jako šablona pro čím dál rozsáhlejší diskurz o autorství v architektuře post-starchitektů.

Úvodní slovo Ladislav Zikmund Lender, přednáška je organizována ve spolupráci s FaVU VUT.

Přednáška v angličtině se uskuteční 23. dubna v 17 hod, vstupné 50 Kč, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno