Sousedství. Adolf Loos a Viktor Bauer

Tzv. Baureův zámeček je nestarší stavba v areálu dnešního výstaviště a odbornou veřejností je velmi ceněna díky zachovalému interiéru jídelního sálu, který pro majitele Viktora Bauera navrhl světoznámý architekt a brněnský rodák Adolf Loos. Návštěvníci festivalu Re:publika mají tedy jedinečnou příležitost prohlédnout si běžně nepřístupný interiér tzv. Loosova sálu s nádherným mramorovým obložením, typickým pro Loosovu tvorbu. Součástí výstavy je série dosud neznámých archivních fotografií, jejichž autorem je samotný Viktor Bauer, a které jsou smutným svědectvím o životě rodiny v blízkosti nově vznikajícího areálu výstaviště. Zámeček byl Bauerům zabaven v roce 1946 na základě tzv. Benešových dekretů, vybavení bylo po válce rozprodáno a rozvezeno na české státní zámky (v minulém roce se autorce výstavy, historičce umění Janě Kořínkové, podařilo najít část původního mobiliáře v expozici nedaleké vily Stiassni). Výstavu doplní videoinstalace Filipa Cenka a drobná site-specific instalace Barbory Zentkové a Julie Gryboś.

 „O podílu architekta Adolfa Loose (1870–1933) na rekonstrukci Bauerova zámečku v Brně již bylo napsáno mnoho, studium nedávno objevených dokumentů však na starší poznatky vrhá nové světlo. Viktor Bauer (1876–1939) zdědil rodinné sídlo spolu s pozemky tzv. Bauerovy rampy po smrti rodičů v roce 1911. Objekt se nacházel v areálu cukrovaru, který v roce 1906 vyhořel. Součástí rodinného panství byla i vzrostlá alej vedoucí k zámku, ovocný sad se zahradnictvím, tenisové kurty či jízdárna. V polovině 20. let byl Bauer donucen odprodat okolní pozemky pro nové výstaviště, které v roce 1928 hostilo Výstavu soudobé kultury.“                                                                 Jana Kořínková