Zakarpatská meziválečná architektura – přednáška

9. října 2019 v 18 hod, Dům umění města Brna

O zajímavých souvislostech mezi českou a zakarpatskou moderní architekturou bude přednášet Lina Dehťarjova, badatelka z ukrajinského Užhorodu. Přednáška shrne výsledky jejího výzkumu, kterým se zabývala během dvouměsíčního rezidenčního pobytu v Domě umění města Brna. Přijďte si poslechnout, kteří architekti a jaké firmy mají společnou brněnskou (českou) a ukrajinskou stopu.

Lina Dehťarjova je umělkyně a badatelka zaměřující se na dějiny architektury. Magisterský titul získala na Akademii umění ve Lvově, bakalářský v oboru designu má z Vysoké školy umění v Užhorodě. Spoluzakladatelka nevládní organizace Užhorodská moderna a stejnojmenného vzdělávacího a výzkumného online projektu (2016), vzdělávacího a památkářského projektu Zachraňte Užhorod, ad. Pravidelně se účastní se mezinárodních konferencí zaměřených na architekturu a ochranu kulturního dědictví a aktivně na nich vystupuje. Členka poradního sboru při odboru ochrany kulturního dědictví krajského úřadu. Spoluautorka návrhu na zařazení modernistické čtvrti Malyj Galagov na seznam uchazečů o zápis na seznam UNESCO. Je také autorkou projektu Užhorodský architektonický manuál, jehož vznik byl přímo inspirován Brněnským architektonickým manuálem.

Přednáška se koná 9. října 2019 v 18 hod, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

 

Předprodej akce