Jaroslav Josef Polívka

Architekt/in

Architekt/in
Jaroslav Josef Polívka

Geburtsdatum
20.4.1886 Praha

Todesdatum
9.2.1960 Berkeley

Objektverzeichnis