Bystrc 1918–1945

Name
Bystrc 1918–1945

Length
KM

Number of objects
1

Trail Starts Here
Komínská 564

First object
Vojtěch Kyjovský's weekend house
C227


Public transport
Zoologická zahrada (TRAM 3, 10)
Zoologická zahrada (TROL 30; BUS 50, 51, 52, 54)
Náměstí 28. dubna (TROL 30)