Bystrc 1918–1945

Name
Bystrc 1918–1945

Length
KM

Number of objects
1

Start the trip here
Komínská 564

First object
Vojtěch Kyjovský's weekend house
C227


Public transport
Zoologická zahrada (TRAM 1, 3, 11)
Zoologická zahrada (BUS 30,50, 52,54)
Náměstí 28. dubna (BUS 30)