Literatura

P

Počátky funkcionalistického designu v Brně

Autor příspěvku: Otakar Máčel
Název příspěvku: Počátky funkcionalistického designu v Brně
Název knihy, sborníku: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu
Rok vydání: 1993
Nakladatelství: Masarykova univerzita
Místo vydání: Brno