Literatura

P

Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse

Autor příspěvku: Zdeněk Kudělka
Název příspěvku: Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse
Název knihy, sborníku: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity F 8
Rok vydání: 1964