Dům Domina Pavlíčka

C005

Na počátku dvacátých let 20. století skoupilo stavební družstvo „Rodina“ pozemky na Žlutém kopci v Brně se záměrem vybudovat zde menší zahradní vilovou kolonii. Projekt domů v ulicích Barvičově, Mahenově a Lerchově byl zadán Bohuslavu Fuchsovi. Z několika architektových návrhů různých typů domů byl vybrán jeden, který byl pak v různých modifikacích v letech 1923–1924 realizován.
Dnes je nejlépe dochován dům v Lerchově ulici č. 9, který byl určen pro brněnského redaktora a spisovatele Domina Pavlíčka. Ve Fuchsově návrhu tohoto domu (i jeho variant v sousedství) je patrný vliv pozdní fáze pražské kubistické architektury, jež se projevila v geometrické skladbě plastických prvků fasády a její členitosti. Zároveň je použita tradiční kýlová střecha, která může odkazovat na vliv Adolfa Loose; ten ji stejně jako motiv obráceného písmene T použil u vídeňské vily Steiner již v roce 1910.

PH, LV

Název
Dům Domina Pavlíčka

Datace
1923 – 1924

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C005

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Lerchova 301/9, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Žlutý kopec (TROL 35, 38, 39)
Všetičkova (TRAM 4)


GPS
49°11'46.383"N, 16°35'7.222"E

Památková ochrana
Vila, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48407/7-7723.

Literatura
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985, s. 4–7
Zdeněk Kudělka, Bohuslav Fuchs a Brno, Architektura ČSSR, 1965, s. 250–257
Jan Sedlák, Jaromír Sedlák, Poznámky k architektonické kompozici Bohuslava Fuchse, Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka., Brno 2009
Jan Sedlák (ed.), Slavné brněnské vily, Praha 2006