Kudelův rodinný dům

C018

Na rohu ulic Klácelovy a Havlíčkovy je situován jednoduchý kubus Kudelova rodinného domu, který vznikl v roce 1927 podle projektu Jana Víška. Objednavatelem stavby byl středoškolský profesor a pozdější ředitel Prvního slovanského gymnázia Josef Kudela, jenž se jako ruský legionář účastnil bojů první světové války a zemřel v koncentračním táboře, kam byl poslán za účast v odboji během nacistické okupace.
Jan Víšek patří k představitelům přísné racionální větve brněnského funkcionalismu, což se projevuje ve strohé estetice fasád a jednolité hmotě této třípodlažní vily. Nenápadný hlavní vchod do domu je umístěn v severovýchodním zahradním průčelí, které je členěno pouze malými okny provozních místností suterénu a přízemí. Z malé předsíně vede schodiště do hlavního obytného podlaží s kuchyní, prostornou halou a jídelnou orientovanou na jihozápad do Havlíčkovy ulice. Úprava terénu v této části svažité zahrady má charakter vyvýšené terasy, odkud je prosklenými dveřmi přístupná i veranda sousedící s jídelnou a kuchyní. Symetricky umístěné schodiště dělí prostor prvního patra, kde se nacházejí čtyři ložnice a lázeň. K obývání byla zřejmě určena i prostorná střešní terasa přístupná z kubické hmoty půdní nástavby.
Minimalismus fasád Kudelova domu má blízko k uvažování Adolfa Loose, jenž veškerou pozornost přesunul do interiéru domu. Příkladem může být Müllerova vila v Praze, jejíž fasádě je věnována minimální pozornost a jednotlivé nepravidelně rozmístěné otvory vypovídají, stejně jako u Kudelova domu pouze o vnitřním rozvržení místností. Víškův purismus vychází také z funkcionalistických snah o krajní čistotu a funkčnost použitých forem.

PH

Název
Kudelův rodinný dům

Datace
1926 – 1927

Architekt
Jan Víšek

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C018

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Klácelova 145/10, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Soukopova (TROL 35, 39)
Heinrichova (TRAM 4)


GPS
49°11'59.96"N, 16°34'51.76"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Vladimír Šlapeta , Jan Víšek 1890–1966, Brno 1999
Jan Sedlák (ed.), Slavné brněnské vily, Praha 2006


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/kudeluv-rodinny-dum-13951244