Moravská banka (Komerční banka)

C086

V roce 1928 dala Moravská banka podnět ke vzniku budovy, jež dodnes výrazně ovlivňuje podobu brněnského náměstí Svobody. Vyzvané architektonické soutěže se zúčastnili architekti Bohuslav Fuchs, Miloslav Kopřiva, Emil Králík, Jaroslav Syřiště, Jaroslav Stockar-Bernkopf, Jan Víšek a Ernst Wiesner. Konečný návrh na místě bývalého Kounicova paláce vytvořili podle rozhodnutí soutěžní poroty architekti Ernst Wiesner a Bohuslav Fuchs. Projektování stavby se odehrávalo hlavně v ateliéru Fuchsově, teprve podrobnější zpracování detailů probíhalo v kanceláři u Wiesnera.
Budova Moravské banky je ojedinělá zejména po stránce konstrukční. Obě uliční fasády (do náměstí Svobody i ulice Veselé) jsou zavěšeny na předsazených stropních deskách, nosné pilíře železobetonového skeletu jsou tedy vtaženy do interiéru. Výsledkem je vzdušná fasáda členěná pouze vertikálami závěsného systému a horizontálami oken s opaxitovými parapetními deskami. Ústřední hala s přepážkami je umístěna v prvním patře a zastřešena skleněnými luxfery. Vstupní hala se schodištěm i železobetonové pilíře v interiérech jsou obloženy bílým mramorem. Původní elegantní bankovní přepážky ani většina ostatního vnitřního vybavení se ale nedochovala.
Budova banky, jež dodnes slouží svému původnímu účelu, se stala důležitou součástí veřejného života hlavního brněnského náměstí díky pasáži s obchody a restauracemi. V posledních dvou patrech se navíc nacházely prostorné byty, jejichž existenci naznačují ustupující terasy. Výstavba multifunkčně koncipovaných administrativních budov byla státem finančně podporována. Představovala totiž jedno z řešení tehdejší bytové krize a jejich všestranné využití také přispívalo k obohacení společenského dění přímo v centru města.

PH

Název
Moravská banka (Komerční banka)

Datace
1928 – 1930

Architekti/ky
Bohuslav Fuchs, Ernst Wiesner

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C086

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
náměstí Svobody 92/21, Veselá 92/4,4a,4b , (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Náměstí Svobody (TRAM 4)
Česká (TRAM 4, 5, 6, 9)
Česká (TRAM 3, 11, 12, 13)


GPS
49°11'42.215"N, 16°36'26.568"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Ernst Wiesner 1890–1971, Brno 2005
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
Lenka Kudělková, Spolupráce Bohuslava Fuchse s Arnoštem Wiesnerem, Pocta Bohuslavu Fuchsovi, Brno 1995


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/moravska-banka-12125229