Hasičská vzájemná pojišťovna

C121

První pojišťovna zaměřená ryze na českou klientelu mohla v Brně vzniknout až v roce 1900, do té doby tomu bránila nepřízeň německých úřadů. Roku 1907 se Hasičské pojišťovně podařilo zakoupit dům v dnešní Benešově ulici a proniknout tak do převážně německého centra Brna. Po roce 1918 se její sídlo rozšířilo i do dvou vedlejších objektů a na konci 20. let se pojišťovna rozhodla provést adaptaci celého bloku. Vypracování plánů svěřila architektovi Bohumíru Čermákovi, výsledná podoba však zcela nekoresponduje s jeho návrhy, autorství proto zůstává nejisté.
Z původně historizujících staveb bylo zachováno pouze obvodové zdivo. Pro potřeby pojišťovny byly přestavěny vnitřní prostory včetně nových schodišťových těles, jejichž umístění odpovídá dvěma vstupům z Benešovy ulice. Fasáda objektu byla zbavena historizujícího dekoru a v duchu reprezentativního poválečného neoklasicismu centralizována středovým rizalitem s vertikálami meziokenních polosloupů a štítem se znakem pojišťovny. Boční křídla jsou oproti tomu členěna horizontálními liniemi říms.
V nedávné době byla provedena kompletní rekonstrukce objektu včetně renovace fasád a nástavby posledního patra.

PH

Název
Hasičská vzájemná pojišťovna

Datace
1932

Architekt
Bohumír František Antonín Čermák

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C121

Typ
Rekonstrukce, adaptace

Adresa
Benešova 628, 627, 626 / 12, 14, 16, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)
Hlavní nádraží (BUS 76; TROL 31, 33)
Hlavní nádraží (TRAM 8, 9, 12; BUS 67)


GPS
49°11'35.098"N, 16°36'47.940"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003