Rektorát Masarykovy univerzity (Filozofická fakulta MU)

C134

Se vznikem československého státu v roce 1919 byla založena i brněnská Masarykova univerzita. V době nelehké poválečné stavební krize bylo tedy potřeba zajistit fungování jednotlivých fakult a najít jim odpovídající zázemí. Stavba nových budov nebyla z finančních důvodů možná, nejjednodušším řešením se proto zdály adaptace již stávajících vojenských a sociálních ústavů. Tak vznikla i myšlenka dostavby areálu bývalého městského sirotčince v dnešní ulici Arna Nováka pro potřeby Filozofické fakulty a rektorátu univerzity.
Na jejím návrhu se vedle stavebního rady Josefa Matzenauera podílel i Miloš Laml, který byl pověřen řízením kanceláře pro výstavbu Masarykovy univerzity. Nově vzniklá budova rektorátu byla orientována hlavním vstupem do ulice Grohovy a její monumentální hmota i rozdělení fasády pomocí říms a lizén odkazují ke klasicistní tradici. Ta se v mladém státě stala symbolem vznešených demokratických zásad státních institucí a svojí přísnou formální účelností připravovala cestu moderní puristické architektuře.

PH

Název
Rektorát Masarykovy univerzity (Filozofická fakulta MU)

Datace
1921

Architekt
Miloš Laml

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C134

Typ
Škola, internát

Adresa
Grohova 63/7, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Grohova (TRAM 3, 10, 12)
Obilní trh (TRAM 4)
Smetanova (TROL 32, 34, 36)
Úvoz (TROL 25, 26, 38, 39; BUS 81)


GPS
49°12'3.113"N, 16°35'52.416"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003