Nájemní domy

C242

Stavební činnost firmy Aloise Kuby a Václava Dvořáka se v 30. letech týkala hlavně nájemních domů. Směrem na sever od městského centra, v okolí ulice Kotlářské vznikly desítky nových staveb, které této části města vdechly nezaměnitelný velkoměstský ráz. Při výstavbě bylo firmou dbáno v první řadě na ekonomickou výnosnost takového podniku. Jelikož domy  byly prodávány až po dokončení, musely splňovat i přísné estetické a materiálové požadavky, technickou vybavenost i racionální dispoziční a prostorová pravidla. To vše zajistil kvalitní architektonický návrh – investice, která se firmě stonásobně vyplatila. Ve firmě Dvořák a Kuba zastával funkci vedoucího architekta Aloisův bratr architekt Vilém Kuba.
V této lokalitě, na samém okraji tehdejšího Brna, se původně nacházely hlavně tovární komplexy. Ty byly stavebními podnikateli vykupovány (zejména na konci 30. let došlo k mohutnému rozprodávání židovského majetku) a na jejich místě rostly nové domovní bloky. Při jejich navrhování byla firmou Kuba a Dvořák dodržována řada ekonomických pravidel: Dům měl úzkou fasádu (kvůli co nejmenší velikosti využitého pozemku) a obsahoval různě velké byty. Velká poptávka byla po malých bytech, ekonomicky výhodnější ale byla stavba bytů o více pokojích, kde se vyrovnal poměr mezi stavebně levnou částí (pokoje) a finančně náročnější (kuchyně a sociální zařízení). Stavební firma postavila dům za velmi krátkou dobu (někdy i za pouhé tři měsíce) na vlastní náklady a teprve potom sháněla kupce. Ten získal k dispozici tzv. nabídkový list, kde byly uvedeny stavební náklady a vypočítán roční zisk z nájmu. Součástí byly i seznamy nájemníků s uvedením jejich zaměstnání, jako záruka včasného placení nájmu. Při nabízení domů potenciálním investorům hrály velkou roli estetické kvality stavby. Bylo dbáno na reprezentativní vybavení vstupních prostor zrcadly a opaxitovým obkladem a také na kvalitní provedení detailů zárubní, oken a dveří. Opaxit či šamotové obkladačky se často objevovaly i na fasádě, což znamenalo její jednodušší budoucí údržbu. Typickými prvky, podle kterých lze stavby firmy Kuba a Dvořák i dnes spolehlivě rozpoznat, jsou výrazně přečnívající kazetové korunní římsy, polygonální či pravoúhlé průběžné arkýře, opaxitové, šamotové či režné obklady fasád a pásová okna.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1936 – 1937

Architekti/ky
Vilém Kuba, Alois Kuba stavitel

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C242

Typ
Nájemní dům

Adresa
Burešova 620–622/19–23, Cihlářská 649–653, 622 / 32–42 , (Veveří), Brno, Střed

MHD
Antonínská (TRAM 1, 6)
Sušilova (TROL 32, 34, 36)
Pionýrská (TROL 25, 26, 38, 39)


GPS
49°12'18.18"N, 16°36'11.373"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002