Nájemní domy

C248

Na začátku 30. let se cesty stavitelů Aloise Kuby a Václava Dvořáka rozešly a oba si založili vlastní stavební společnosti. Činnost firmy Václava Dvořáka neustala ani na začátku druhé světové války. Staviteli se podařilo odkoupit několik lukrativních pozemků od židovských majitelů, kteří se v době nacistické okupace hromadně zbavovali majetku. Takovým případem byla i továrna na cukrovinky, která původně patřila sedmi sourozencům Austerlitzovým. Na jejím místě v dolní části dnešní Kotlářské ulice bylo postaveno v letech 1938–1940 podle návrhu Jaroslava Brázdy devět pětipatrových nájemních domů.
Úzké fasády jednotlivých budov jsou podmíněny ekonomickými důvody: čím více objektů se na pozemku postavilo, tím větší měla firma zisk. Architekt Brázda tak protáhl dispozice domů do hloubky a jejich světle obložené fasády sjednotil horizontálami pásových oken a také jednotným černým opaxitovým obkladem parteru. Pozornost byla věnována také vstupním prostorám každého domu, které byly obloženy světlým opaxitem a vybaveny kulatými zrcadly. Navazující půlkruhové schodiště osvětluje střešní světlík a jednotlivé sklobetonové podesty propouštějí světlo do nižších pater.
Provedení těchto staveb prý udělalo dojem na generálního tajemníka KSSS Nikitu Sergejeviče Chruščova, který si při návštěvě Brna vyžádal jejich prohlídku a předložení fotografií a stavební dokumentace. Václav Dvořák získal ještě před válkou také navazující pozemek na rohu ulic Kotlářské a Lidické, kde plánoval stavbu sedmnáctipodlažní výškové budovy s multifunkčním využitím. Německá reprezentace města však za okupace takto velkorysý záměr českému staviteli neumožnila.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1938 – 1940

Architekti/ky
Václav Dvořák stavitel, Jaroslav Brázda

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C248

Typ
Nájemní dům

Adresa
Kotlářská 668–676/34–50, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Pionýrská (TRAM 1, 6)
Pionýrská (TROL 25, 26, 38, 39)
Zahradníkova (TROL 32)


GPS
49°12'26.113"N, 16°36'10.157"E

Památková ochrana
Soubor činžovních domů je nemovitou kulturní památkou s číslem v rejstříku ÚSKP: 102773.