Nájemní domy

C251

Na místě bývalého pivovaru Moravia mezi ulicemi Kotlářská, Bayerova a Dřevařská vznikl v letech 1938–1941 komplex nájemních domů. Byly postaveny podle návrhu architekta Jaroslava Brázdy, který využil i bývalé pivovarské sklepy a s ohledem na nebezpečí války je přebudoval na sklepní kóje a protiletecké kryty. Urbanistický celek je tvořen polootevřeným blokem s několika průchody a vnitřním zeleným dvorem, kde je situována řada domů tvořící ulici Hoppovu. Toto uspořádání vychází ze snahy o otevření tradičního vnitrobloku a jeho proměnu ve veřejný park. Tvoří tak předstupeň modernisty upřednostňované řádkové zástavby, která umožnila lepší orientaci bytů, jejich proslunění, zasazení do zeleně a také odklonění od rušných komunikací.
Fasády domů v Dřevařské ulici jsou inspirovány protějšími domy od bratrů Kubových a jejich cihlový obklad svědčí o snaze stavitelů používat nové výrazové prostředky a materiály. Dva z těchto domů věnoval Dvořák svým zaměstnancům a z nájmů z jednotlivých bytů zřídil speciální fond, který pokrýval jejich nenadálé potřeby. Pro své zaměstnance, ke kterým měl Dvořák vždy velice vřelý vztah, plánoval i stavbu rodinných domů v Kuřimi, z níž však nakonec kvůli válečným událostem sešlo.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1939 – 1941

Architekti/ky
Václav Dvořák stavitel, Jaroslav Brázda

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C251

Typ
Nájemní dům

Adresa
Dřevařská 856, 858, 860, 862, 864–866 / 13–25, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Hrnčířská (TRAM 1, 6)
Zahradníkova (TROL 32)


GPS
49°12'32.444"N, 16°36'7.225"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002