Zemské vojenské velitelství

C264

Po vzniku samostatného Československa došlo také k reorganizaci armády, proto v listopadu 1918 zahájilo v Brně svou činnost Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko. V roce 1936 bylo kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě a hrozbě nacismu ustanoveno nové velitelství III. Sboru, podléhající Zemskému vojenskému velitelství. Pro jeho potřeby byla v letech 1936–1937 podle návrhu Bohuslava Fuchse postavena budova v Kounicově ulici.
Bohuslav Fuchs pro vedlejší pozemky již roku 1931 vypracovával společně s Jindřichem Kumpoštem studii na Akademické náměstí, jehož stavba však nebyla nikdy realizována. Původní urbanistické ideje se Fuchs ovšem zcela nevzdal. Samostatně stojící pětiposchoďová stavba Zemského vojenského velitelství svým segmentovým prohnutím evokuje prostor náměstí, který měla na druhé straně dotvářet symetricky koncipovaná budova krajského soudu. Segmentová forma zároveň vnáší do jinak puristické fasády s přísným rastrem oken dynamický emocionální prvek. Zadní průčelí je členěno čtyřmi mohutnými rizality.
Za druhé světové války se budova stala sídlem německého wehrmachtu. Od osvobození až do roku 1950 sloužila opět československé armádě, poté byla věnována nově vzniklé Vojenské technické akademii. Po reorganizaci vojenského školství v roce 2004 vznikla Univerzita obrany, jejíž rektorát, velitelství a děkanáty některých fakult v současné době sídlí v této Fuchsově budově. V roce 2017 proběhla rekonstrukce fasády objektu a výměna oken za plastová, která sice kopírují originální členění, původní subtilnosti ale nedosahují.

PH

Název
Zemské vojenské velitelství

Datace
1935 – 1937

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C264

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Kounicova 156/65, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Nerudova (TRAM 12)
Rybkova (TRAM 3, 10)
Zahradníkova (TROL 32)


GPS
49°12'27.173"N, 16°35'41.707"E

Památková ochrana
V řízení Ministerstva kultury ČR.

Literatura
Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995