Právnická fakulta MU

C266

V roce 1919, krátce po vzniku Československa, byla v Brně založena Masarykova univerzita, Vysoká škola zemědělská a Vysoká škola zvěrolékařská. Se vznikem těchto nových institucí, které znamenaly zároveň důležitý krok v budování národní identity, se zrodila také myšlenka na vytvoření Akademické čtvrti. Plánované triumfální Akademické náměstí a celkově velkolepá koncepce čtvrti situované ve svazích Kraví hory v blízkosti ulice Veveří měly být demonstrací demokratických ideálů mladé republiky. S tím souvisely požadavky na náležitou reprezentativnost v duchu klasicismu, kterou splňoval návrh pražského architekta Aloise Dryáka, vybraný v architektonické soutěži roku 1925.
Dryákova koncepce náměstí počítala se stylovou jednotou staveb v náležitě monumentálním měřítku, což se stalo terčem kritiky mladých avantgardních architektů a kolem koncepce náměstí se rozpoutala bouřlivá diskuse. Spory o výslednou podobu náměstí a nastupující hospodářská krize dovolily realizovat pouze jedinou budovu – právnickou fakultu. Nachází se mezi ulicemi Veveří a Hrnčířskou a její mohutná pětipodlažní stavba na čtvercovém půdorysu je pouhým torzem plánovaného areálu na dodnes urbanisticky nedořešeném území.
Stylové pojetí fasády spojuje klasicizující monumentální tendence s purismem a je typické pro pozdní fázi architektonické tvorby Aloise Dryáka, který patřil ke generaci školené ještě v intencích historismu a secese. Důraz na okázalou velkolepost je patrný v symetrickém pojetí vertikálně členěné fasády obložené travertinem a cihlami i v reprezentativních přízemních prostorách. Ty tvoří vstupní hala s proskleným stropem a slavnostní aula zdobená vitrážemi Františka Kysely a monumentálním obrazem Antonína Procházky Prometheus přinášející lidstvu oheň.
Za druhé světové války, kdy byly vysoké školy uzavřeny, sídlilo v budově gestapo pro Moravu a zasedaly v ní stanné soudy. V roce 1950 došlo ke zrušení Právnické fakulty a budovu využívala Vojenská akademie Antonína Zápotockého. Teprve v roce 1990 se do ní z provizorních prostor na Zelném trhu navrátila Právnická fakulta Masarykovy univerzity, která zde sídlí dodnes.

PH

Název
Právnická fakulta MU

Datace
1928 – 1932

Architekt
Alois Dryák

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C266

Typ
Škola, internát

Adresa
Veveří 158/70, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Rybkova (TRAM 3, 10)
Nerudova (TRAM 12; BUS 81)
Konečného náměstí (TROL 25, 26)


GPS
49°12'29.571"N, 16°35'32.209"E

Památková ochrana
Univerzita je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 31338/7-201.