Obchodní akademie

C270

Po vzniku Československa v roce 1918 získala řada českých institucí naději na vybudování nových adekvátně reprezentativních budov, jejichž vzniku dosud nepřála rakousko-uherská městská správa. Také Česká obchodní škola si po více než dvaceti letech své existence v nevyhovujících prostorách vymohla na Ministerstvu školství a osvěty vyčlenění potřebných finančních prostředků. Velkou zásluhu na tom měl dlouholetý ředitel školy Karel Fišar, který se podílel i na nalezení vhodného pozemku na rohu dnešních ulic Kotlářské a Kounicovy a na vypracování polohového plánu budovy, na jehož základě byla ministerstvem školství vypsána veřejná architektonická soutěž.
Druhé nejvyšší ocenění získal pražský architekt Jaroslav Rössler, který se v návrhu budovy pokusil o syntézu doposud známých funkčních, hygienických a estetických poznatků při stavbě moderních školních budov. Zvolil proto dvoukřídlé dispoziční řešení čtyřpodlažní stavby, které dotvářelo domovní blok a zároveň skýtalo zajímavé možnosti rozvržení vnitřních prostor. Do obou ulic byly orientovány učebny, ve vnitrobloku se nacházel tělocvičný dvůr dotvořený hmotou auly a také botanická zahrada. Dostatečně prosvětlené chodby byly vybaveny šatnami žáků. V ustoupené části průčelí v Kotlářské ulici je umístěn samostatný vchod do bytu ředitele v prvním patře. Hlavní centrální vstup do školní budovy se nachází ve stejné ulici a je zvýrazněn ostěním z umělého kamene se dvěma maskarony. Fasády jsou v duchu pražského rondokubismu členěny výraznými římsami se zubořezem a půlkruhovými plastickými aplikacemi.
Budova Obchodní akademie, která se dá považovat za společné dílo architekta Jaroslava Rösslera a ředitele Karla Fišara, byla ve své době se svými 1 800  zastavěné plochy největší středoškolskou stavbou v Československu. Pozornost jiných obchodních škol u nás i v zahraničí budila rovněž její technologická vybavenost (parní ústřední topení) a funkčně promyšlené dispoziční řešení, které bylo výsledkem spolupráce zkušeného pedagoga a architekta a dosud také slouží svému původnímu účelu.

PH

Název
Obchodní akademie

Datace
1921

Architekt
Jaroslav Rössler

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C270

Typ
Škola, internát

Adresa
Kotlářská 263/9, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Konečného náměstí (TROL 25, 26)
Konečného náměstí (TRAM 3, 10, 12)
Sušilova (TROL 32, 34, 36)


GPS
49°12'19.899"N, 16°35'47.653"E

Památková ochrana
Škola, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem v rejstříku ÚSKP: 48510/7-7826.

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003