Přístavba školy

C271

V roce 1930 vytvořil architekt Josef Polášek návrh na přístavbu měšťanské školy v Kotlářské ulici. Vycházel přitom ze svých zkušeností s projektováním školních budov a také z poznatků, které načerpal na svých zahraničních studijních cestách. Nová čtyřpodlažní budova navazuje na původní historizující budovu školy v Kotlářské ulici. Hlavní vchod se nachází v zádveří na pravé straně, které je přístupné z nástupní terasy z Kounicovy ulice. Toto řešení mělo zajistit bezpečí mladším žákům, kteří tak nemohli vběhnout přímo do rušné ulice.
Architekt při koncipování budovy kladl důraz především na dobré osvětlení a možnost větrání učeben. Dostatek světla do tříd proniká velkými okny tvořícími rastr v průčelí budovy. Chodby jsou osvětlené luxferovými poli ve stěnách tříd a dají se větrat díky balkonům na jejich konci. V každém patře se nacházely vždy čtyři učebny vybavené vestavěným nábytkem. V přízemí budovy byly umístěny prostory mateřské školky, k níž ve dvoře těsně přiléhalo menší zídkou ohrazené hřiště, dále specializované moderně vybavené dílny pro větší děti a byt školníka s vlastním vstupem z Kotlářské ulice. Škola byla vybavena také střešní terasou orientovanou do vnitrobloku.

LV

Název
Přístavba školy

Datace
1930 – 1931

Architekt
Josef Polášek

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C271

Typ
Škola, internát

Adresa
Kotlářská 655/4, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Sušilova (TROL 32, 34, 36)
Konečného náměstí (TROL 25, 26)
Konečného náměstí (TRAM 3, 10, 12)


GPS
49°12'20.380"N, 16°35'51.487"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Josef Polášek, Holandské školy, Styl, 1931–1932, s. 33–37
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Josef Polášek 1899–1946, Brno 2004