Ředitelství pošt a telegrafů

C272

V roce 1919 rozhodl československý parlament o vzniku Poštovního šekového úřadu v Brně, jehož úkolem bylo provádět bezhotovostní platby mezi hospodářskými subjekty. To hrálo důležitou roli při stabilizaci měny v mladém státě a při snížení potřeby oběživa a hotovostních plateb. Ministerstvo pošt odkoupilo od města Brna pozemky v Kounicově ulici, kde měla vzniknout vedle šekového úřadu i nová budova ředitelství pošt a telegrafů. Ministerstvo proto vyzvalo architekty Josefa Hrubého, Františka Roitha, Jaroslava Stockara a Emila Králíka, aby vytvořili soutěžní návrhy, z nichž porota jednohlasně vybrala projekt pražského architekta Františka Roitha, který zvítězil i v pozdější soutěži na stavbu šekového úřadu v Praze na Václavském náměstí. Ze dvou plánovaných budov byla v Brně kvůli nedostatku financí realizována v letech 1923–1925 pouze budova ředitelství, v níž měl prozatímně sídlit i šekový úřad, jehož stavba byla odsunuta na pozdější dobu.
Stavba architekta Roitha splnila požadavky brněnské městské rady, která kladla velký důraz na monumentální koncepci budov v Kounicově ulici, protože zde měla vzniknout nová velkoměstská třída. Její výrazná hmota se třemi vnitřními dvory je částí domovního bloku, dispozičně se jedná o dvoutrakt tvořený úřadovnami a chodbou orientovanou do vnitrobloku. Fasády jsou plasticky členěny římsami, pilastry a rizality, nejvýrazněji se ovšem projevuje výtvarně pojaté vstupní průčelí s centrálním portikem tvořeným dórskými polosloupy a balkonem s balustrádou. Zde se snoubí Roithův pražský monumentalismus ovlivněný kubismem a národním obloučkovým slohem s plastickými kolážemi sochaře Zdeňka Pešánka. V kruhových alegoriích ve středu nárožních rizalitů slouží avantgardní sochařský výraz oslavě průmyslu, dopravy, telekomunikací a sociálního smíru.
Ke stavbě plánovaného šekového úřadu nakonec nedošlo, na vedlejší parcele bylo po válce postaveno sídlo ředitelství státních drah podle projektu Evžena Škardy, protože ministerstva pošt a železnic byla sloučena v ministerstvo dopravy. Tento novější objekt však na starší stavbu dispozičně navazuje, jak bylo i dříve plánováno. V Roithově budově sídlí v současné době Generální ředitelství Českých drah a pobočka České pošty.

PH

Název
Ředitelství pošt a telegrafů

Datace
1923 – 1925

Architekt
František Roith

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C272

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Kounicova 688/26, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Sušilova (TROL 32, 34, 36)
Konečného náměstí (TRAM 3, 10, 12)
Konečného náměstí (TROL 25, 26)


GPS
49°12'16.657"N, 16°35'55.084"E

Památková ochrana
Nemovitá kulturní památka