Deutsche Masaryk Volkschule

C275

V budově Masarykovy německé lidové školy od Heinricha Bluma z roku 1931 se projevuje vliv klasicismu na koncepci moderních meziválečných administrativních budov. Nejmarkantněji jsou tyto tendence patrné v tradičním rozvržení uličního průčelí. To je tvořeno přízemním soklem s centrálním vstupem, tělem stavby a výraznou korunní římsou, která je v tomto případě umocněna světle omítnutou ustupující terasou posledního patra. Režné zdivo uliční fasády je členěno pouze okenními osami, z nichž vystupuje řada vysokých oken gymnastického sálu v prvním patře, připomínající reprezentativní piano nobile barokních paláců a zámků. Progresivněji je řešeno dvorní průčelí s celoproskleným schodišťovým rizalitem, který odhaluje dynamické linie podest a schodišťových ramen.

PH

Název
Deutsche Masaryk Volkschule

Datace
1931

Architekt
Heinrich Blum

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C275

Typ
Škola, internát

Adresa
Janáčkovo náměstí 654/2a, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Smetanova (TROL 32, 34, 36)
Grohova (TRAM 3, 9, 11, 12)


GPS
49°12'3.749"N, 16°36'13.373"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Heinrich Blum, Arbeitden des Architekten Dr. Heinrich Blum, Forum
Petr Pelčák, Ivan Wahla, Jan Sapák (eds.), Brněnští židovští architekti 1919-1939, Brno 2000