Deutsche Masaryk Volkschule

C275

V budově Masarykovy německé lidové školy od Heinricha Bluma z roku 1931 se projevuje vliv klasicismu na koncepci moderních meziválečných administrativních budov. Nejmarkantněji jsou tyto tendence patrné v tradičním rozvržení uličního průčelí. To je tvořeno přízemním soklem s centrálním vstupem, tělem stavby a výraznou korunní římsou, která je v tomto případě umocněna světle omítnutou ustupující terasou posledního patra. Režné zdivo uliční fasády je členěno pouze okenními osami, z nichž vystupuje řada vysokých oken gymnastického sálu v prvním patře, připomínající reprezentativní piano nobile barokních paláců a zámků. Progresivněji je řešeno dvorní průčelí s celoproskleným schodišťovým rizalitem, který odhaluje dynamické linie podest a schodišťových ramen.

PH

Název
Deutsche Masaryk Volkschule

Datace
1931

Architekt
Heinrich Blum

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C275

Typ
Škola, internát

Adresa
Janáčkovo náměstí 654/2a, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Smetanova (TROL 32, 34, 36)
Grohova (TRAM 3, 9, 11, 12)


GPS
49°12'3.749"N, 16°36'13.373"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Heinrich Blum, Arbeiten des Architekten Dr. Heinrich Blum, Forum Bratislava, 1934, s. 73n
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jan Sapák, Brněnští židovští architekti 1919–1939, Brno 2000