Městská spořitelna v Králově Poli

C284

V roce 1923 se městská správa rozhodla zastavět dvě rohové parcely na křížení ulic Husitské a Palackého v Králově Poli. Projekt na polyfunkční budovy vypracoval tehdejší hlavní městský architekt Jindřich Kumpošt. Město využilo možnosti státní podpory v rámci zákona o stavebním ruchu, který vyžadoval obytné prostory ve dvou třetinách stavby. Každý dům obsahoval šestnáct bytových jednotek a komerční přízemí určené k pronájmu. Do jednoho z objektů (č. 59) nastěhovala svoje úřadovny Městská spořitelna v Králově Poli, jejíž postavení se po vzniku Československa výrazně zlepšilo a bylo tedy pro ni žádoucí zřídit si nové reprezentativní sídlo.
Stejně jako u některých pozdějších projektů i zde využil architekt symetrické uspořádání dvou zrcadlově totožných staveb a tím vytvořil monumentální vstup na hlavní královopolské Slovanské náměstí. Hmota domů je směrem do Palackého třídy odstupňována a vylehčena přízemní kolonádou, fasádu do ulice Husitské uzavírá rizalit zakončený trojúhelníkovým štítem a zdobený meziokenními válečkovými podporami.
Použití železobetonové konstrukce umožnilo otevření přízemních prostor velkorysé bankovní haly obložené křtinským mramorem. Do ní vede vstup z Palackého třídy, zdobený keramickým reliéfem od sochaře Vojmíra Vokolka. Další dekorací byly původně sochy psů od Václava Macha, hlídající schodiště k trezorům a ředitelské pracovně, a socha Tomáše Garrigua Masaryka v nadživotní velikosti, umístěná v zasedací síni.
Prostory pro spořitelnu vytvořil Jindřich Kumpošt na základě studia požadavků na tehdejší podobná zařízení v Československu. Dobový tisk vyzdvihoval zejména účelnost, jednoduchost a důstojnost tohoto nového pojetí, které kontrastovalo s přehnanou zdobností a ostentativním luxusem rakousko-uherských úřadoven. Takto se tedy formoval nový styl spojující moderní stavební postupy s určitou mírou reprezentativnosti, který se stal základem pro stavbu mnoha prvorepublikových finančních ústavů hlavně v menších městech.

PH

Název
Městská spořitelna v Králově Poli

Datace
1923 – 1925

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Královo Pole 1918–1945

Kód
C284

Typ
Nájemní dům

Adresa
Palackého třída 1365 / 59, 61, Husitská 1364 / 1, 2, 4 , (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Husitská (BUS 53, 84; TROL 30)
Husitská (TRAM 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12)


GPS
49°13'25.404"N, 16°35'40.135"E

Památková ochrana
Dvojice nárožních domů je nemovitou kulturní památkou s číslem v rejstříku ÚSKP: 48622/7-7938.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003
Kudělková Lenka, Miroslava Menšíková, Pavel Slaný (eds.), Ve službě veřejnosti. 150 let České spořitelny v Brně, Brno 2002