Nájemní domy družstev Stavog a Blahobyt

C294

Na počátku 30. let panovala v Brně rušná stavební aktivita. Směrem na sever od městského okruhu rostly díky činnosti řady stavitelských firem nové velkoměstské ulice spojující vlastní město s přilehlými vesnicemi, které byly po roce 1918 začleněny do tzv. Velkého Brna. Urbanistická koncepce této části města vycházela z blokové zástavby s vnitřními dvory a komerčně využitelnými partery s širokou škálou služeb.
Na začátku 30. let byl architekt Jindřich Kumpošt vyzván bytovými družstvy Stavog a Blahobyt, aby vytvořil návrh malobytových činžovních domů na místě bývalých vojenských objektů mezi ulicemi Pod kaštany, Tábor a Kounicovou. Pod vlivem urbanistických tendencí funkcionalismu se rozhodl použít odlišný koncept řádkové výstavby, která mu umožnila ideální východo-západní orientaci domů, lepší využití pozemku i začlenění klidových zelených zón. Nevýhodou tohoto řešení je ovšem ztráta využitelného uličního prostoru, protože domy jsou situovány kolmo k ulici Tábor. Z šesti plánovaných objektů postavil Kumpošt pouze čtyři krajní, na zbylých středových parcelách vyrostly koncem 30. let dva domy podle návrhu Josefa Poláška.
Kumpoštovy domy se vyznačují progresivním pojetím fasády s motivem pásových oken a lodžií. Podobně jako Josef Polášek v domech ve Vranovské ulici se i zde architekt zabývá řešením malobytové otázky. Oba architekti použili totožný typ jednopokojového bytu s obytnou kuchyní s extrémně nízkými náklady na stavbu (45 000 Kč) díky použití funkčně propracované kuchyňské linky na minimálním prostoru 4,5 m².

PH

Název
Nájemní domy družstev Stavog a Blahobyt

Datace
1927 – 1932

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Královo Pole 1918–1945

Kód
C294

Typ
Nájemní dům

Adresa
Kounicova 632–510 / 89–93 , Pod Kaštany 2308–2307/ 26–30 , (Žabovřesky), Brno, Žabovřesky

MHD
Klusáčkova (TRAM 12; TROL 34, 36)
Tábor (TRAM 3, 11)


GPS
49°12'46.831"N, 16°35'30.959"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006