Nájemní domy

C334

Stavební činnost firmy Aloise Kuby a Václava Dvořáka se v 30. letech týkala hlavně nájemních domů. Při jejich navrhování byla firmou Kuba a Dvořák dodržována řada ekonomických pravidel: Dům měl úzkou fasádu (kvůli co nejmenší velikosti využitého pozemku) a obsahoval různě velké byty. Velká poptávka byla po malých bytech, ekonomicky výhodnější ale byla stavba bytů o více pokojích, kde se vyrovnal poměr mezi stavebně levnou částí (pokoje) a finančně náročnější (kuchyně a sociální zařízení). Stavební firma postavila dům za velmi krátkou dobu (někdy i za pouhé tři měsíce) na vlastní náklady a teprve potom sháněla kupce. Ten získal k dispozici tzv. nabídkový list, kde byly uvedeny stavební náklady a vypočítán roční zisk z nájmu. Součástí byly i seznamy nájemníků s uvedením jejich zaměstnání, jako záruka včasného placení nájmu. Při nabízení domů potenciálním investorům hrály velkou roli estetické kvality stavby. Bylo dbáno na reprezentativní vybavení vstupních prostor zrcadly a opaxitovým obkladem a také na kvalitní provedení detailů zárubní, oken a dveří. Opaxit či šamotové obkladačky se často objevovaly i na fasádě, což znamenalo její jednodušší budoucí údržbu. Typickými prvky, podle kterých lze stavby firmy Kuba a Dvořák i dnes spolehlivě rozpoznat, jsou výrazně přečnívající kazetové korunní římsy, polygonální či pravoúhlé průběžné arkýře, opaxitové, šamotové či režné obklady fasád a pásová okna.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1938 – 1940

Architekti/ky
Vilém Kuba, Alois Kuba stavitel

Stezka
Východ 1918–1945

Kód
C334

Typ
Nájemní dům

Adresa
Francouzská 630, 631, 632 / 86, 88, 90, Přadlácká 640, 641, 642, 628, 629, 630/ 8, 10, 10a, 12, 14, 16 , (Zábrdovice), Brno, Sever

MHD
Jugoslávská (TRAM 3, 11)
Trávníčkova (TRAM 4)
Tkalcovská (TRAM 2, 4, 11)


GPS
49°12'7.602"N, 16°37'30.176"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002