Tyršova obecná škola

C345

V roce 1932, u příležitosti 100. výročí narození Miroslava Tyrše, historika umění, obrozence a jednoho ze zakladatelů Sokola, byla v Kuldově ulici otevřena reformní smíšená škola. Její progresivní zaměření spočívalo v aplikování tzv. globální metody vyučování, která se vyznačovala provázaností jednotlivých předmětů a důrazem na samostatnostné myšlení žáků. Tato reforma byla založena na ideji demokratické společnosti, která by umožnila harmonickou výchovu jedinců zvyklých spoléhat se na vlastní rozum a jednat s ohledem na prospěch celého kolektivu. Škola spolupracovala s řadou odborníků, dbala na životosprávu dětí a snažila se v co největší míře do školního dění zapojit i rodiče.
Soubor budov od architekta Oskara Pořísky, obsahující kromě školních prostorů i veřejnou knihovnu, tvoří urbanistickou dominantu v místě křížení ulic Šámalovy a Kuldovy. Podélné školní budovy kopírují uliční čáru a jejich propojení pomocí zakřivené hmoty spojovacího krčku s terasou vytváří půdorys ve tvaru písmene V. Stavba je příkladem komplexního přístupu funkcionalistů k navrhování škol. Důraz byl kladen na jednotu formy a funkce, která měla splňovat všechny provozní, hygienické a pedagogické požadavky. Ty se týkaly dostatečného proslunění tříd (zde jsou velká okna orientována na jihovýchod a západ do ulice) i chodeb a možnosti pohybu žáků na čerstvém vzduchu (venkovní hřiště a terasy).

PH

Název
Tyršova obecná škola

Datace
1932

Architekt
Oskar Poříska

Stezka
Východ 1918–1945

Kód
C345

Typ
Škola, internát

Adresa
Kuldova 734/38, (Zábrdovice), Brno, Židenice

MHD
Kuldova (TRAM 2, 3)
Kuldova (BUS 64)
Kuldova (BUS 55, 58, 64, 78, 201, 202)


GPS
49°11'59.31"N, 16°37'56.941"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/zakladni-skola-14907530