Nájemní a obchodní dům s pekárnou Dělpe

C347

Dělnickou pekárnu, cukrárnu a perníkárnu v Brně založila v roce 1907 skupina pekařů a její začátky byly dosti skromné. Postupně ovšem nabývala na významu a v polovině 20. let si firma mohla zakoupit pozemky v ulici Cejl pro stavbu družstevního nájemního domu s pekárnou. V této době patřil podnik Dělpe k největším a nejlépe vybaveným pekárnám na Moravě.
Vypracování návrhu multifunkčního objektu se ujali František Václavek a Eduard Göttlicher. Průčelí sedmipodlažní stavby je tvořeno soklem obchodního parteru s velkými výkladci a rastrovými okny prvního patra, kde se zřejmě nacházely prostory pekárny. Fasáda vyšších bytových pater je členěna čtyřmi mělkými rizality a brázděna expresivními liniemi jemných lizén a úzkými sdruženými okny, která byla v nedávné době vyměněna za plastová.
Rozpoznatelný vliv německého expresionismu dokládá studium Eduarda Göttlichera u architekta Petra Behrense. O výrazném autorském podílu Františka Václavka však svědčí jeho dochovaná perspektivní skica nerealizovaného návrhu nárožní administrativní budovy. Husté linie lizén zde dosahují ještě expresivnějšího účinku díky zakončení ostrými hroty ve střešní atice. Monumentální měřítko a neklidný kreslířský rukopis navíc navozují dojem živého velkoměstského prostředí.

PH

Název
Nájemní a obchodní dům s pekárnou Dělpe

Datace
1924 – 1926

Architekti/ky
František Václavek stavitel, Eduard Göttlicher

Stezka
Východ 1918–1945

Kód
C347

Typ
Obchodní prostory, portál, obchodní dům

Adresa
Cejl 535/83, (Zábrdovice), Brno, Sever

MHD
Tkalcovská (TRAM 2, 4, 11)

GPS
49°11'58.115"N, 16°37'28.734"

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Další objekty architekta