Atriové rodinné domy

D045

Atriové rodinné domy na Kohoutově ulici, původní Královopolské cestě, vytvářejí uzavřený blok na úpatí svahu zvaného Lozíbky. Jejich vznik je spjat s výstavbou věžových obytných domů při tramvajové smyčce na okraji Štefánikovy čtvrti, která probíhala v šedesátých letech 20. století. Tehdy byly městskou částí od soukromých majitelů vykoupeny pozemky zahrad v nižší partii svahu, na nichž dnes stojí atriové domy na ulicích Kohoutova a Klidná a řadové domy na ulici Slezákově. Parcela byla původně určena pro výstavbu základní školy, ta však nebyla realizována pro nedostatečný počet žáků. Na části těchto pozemků vznikl komplex mateřské školy a jeslí, jenž byl realizován souběžně s obytnou výstavbou situovanou při okrajích stavební plochy. Tyto rodinné domy byly budovány svépomocí v rámci projektu sociální bytové výstavby.

Roku 1976 byla část Kohoutovy ulice nově pojmenována a přečíslována a mezi lety 1977–1978 byla na základě geometrického plánu zahájena výstavba rodinných atriových domů. Autorem tohoto plánu byl architekt František Páleník, za prvotním návrhem podoby jednotlivých objektů stojí architekt Zdeněk Ješek, vedoucí projekčního ústavu spotřebního družstva a původní majitel jednoho z atriových domů (Kohoutova č. o. 8). Geometrický plán se však během vytyčení jednotlivých staveb ukázal jako chybný, a proto muselo dojít k jeho úpravě. Atriové domy byly postupně dokončovány mezi lety 1982 a 1983.


Mírně svažitý stavební pozemek, na kterém stojí osm rodinných domů v typické formě kobercové zástavby, nebylo možné rozdělit rovnoměrně, a tak si noví vlastníci přizpůsobili projekty jednotlivých domů na míru vlastnímu pozemku. Například projekt dispozičně nejmenšího domu (Kohoutova č. o. 16) si upravili sami jeho majitelé-architekti manželé Zemánkovi. Domy se od sebe liší nejen výměrou zastavěné plochy, jež musela být kvůli tehdejší nízkoúročné půjčce na bydlení menší než 150 m2, ale také rozlohou atrií, které nahrazují klasickou zahradu. Až na nejseverněji situovaný dům s dispozicí ve tvaru písmene U (Klidná č. o. 6) mají všechny ostatní domy půdorysný tvar písmene L. Poměry jednotlivých křídel stavby jsou však různé, tudíž se nejedná o typizovanou bytovou výstavbu, jaká byla pro tuto dobu charakteristická a lze ji nalézt například i v nedaleké Slezákově ulici.


Situace, kdy k sobě jednotlivé atriové domy těsně přiléhají, dala vzniknout různorodým zákoutím plným zeleně a hlavně jednotlivým vnitřním dvorům přístupným přímo z obytných prostor. Tyto drobné, ze všech čtyř stran kryté obytné zahrady jsou příjemným oživěním husté obytné zástavby. Výjimku tvoří nárožní domy (Kohoutova č. o. 8, 16), jejichž atria se na jižní a jihovýchodní straně otvírají do ulice. Kromě atrií mají všechny domy společnou také otevřenou dispozici obytných prostor a garáž, jejíž začlenění do půdorysu jednotlivých domů je rozdílné, jelikož je ovlivnil svažitý terén stavebních parcel. Právě díky němu je dvojice domů na východní straně bloku při Kohoutově ulici dvoupodlažní (Kohoutova č. o. 10–12) s garáží situovanou do přízemí.

V současné době je na některých atriových domech – Kohoutova č. o. 12 a Klidná č. o. 2 – patrná pozdější rekonstrukce, při níž došlo k výměně oken, k zateplení a změně barevnosti fasády. Podoba ostatních atriových domů se střídmou kontrastní fasádou utvářenou bílou tvrdou omítkou, dřevěným obkladem na atikách v odstínu tmavého dubu, tmavohnědými okenními a dveřními rámy a kabřincovým keramickým obložením soklů je původní a již od vzniku projektu představovala pro tento blok atriových domů jednotící architektonický prvek.

ŠB
 

Název
Atriové rodinné domy

Datace


Kód
D045

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Kohoutova 4,6, (Husovice), Brno, Sever

MHD
Štefánikova čtvrť (BUS 53,81)

GPS
49°13'00.0"N 16°37'59.2"E

Literatura
Renata Vrabelová (ed.), Brno : Architektura / Architecture : 1945-1990, Brno 2009, s. 250

Prameny
Ústní sdělení Ing. arch. Václava Zemánka, CSc. (majitele atriového rodinného domu, Kohoutova ulice v Brně), dne 8. 10. 2018.
Stavební odbor Městské části Brno-sever, archiv stavební dokumentace, ul. Kohoutova, projektová dokumentace k rodinným domům, po roce 1976.